Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Puheeksioton ohjeet

Apukortti alkoholinkäytön puheeksiottoon
Tulostettava apukortti käytettäväksi alkoholin käytön puheeksiotossa ja motivoinnin välineenä.

Päihdekortti ikääntyvien parissa työskenteleville
Apukortti, joka on kehitetty auttamaan ikäihmisten alkoholinkäytön puheeksiottoa.

Päihteet puheeksi omaishoitajan kanssa -opas antaa tukea ja työkaluja ammattilaisille puheeksioton tilanteisiin omaishoitajien erityistilanteet huomioiden.

Miten keskustella naisten kanssa alkoholista?
Naisten kanssa on tärkeää omata naiserityistä perusosaamista – miten alkoholi vaikuttaa juuri naisen kehoon? Kaikilla kulutuksen tasoilla naiset kokevat yleensä enemmän haittoja ja saavat enemmän vaurioita elimistöönsä kuin miehet.

Ehkäisyn puheeksiotto
Raskauden aikainen alkoholin käyttö on länsimaissa yksi suurimmista lapsen kehityshäiriöitä aiheuttavista tekijöistä. Ehkäisystä kysyminen säännöllisesti pitää asian naisen mielessä ja osaltaan motivoi häntä huolehtimaan asiasta.

Seksuaalisuuden puheeksiotto
Päihteidenkäytöllä on suora vaikutus seksuaaliseen hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Myös seksuaalinen väkivalta ja kaltoinkohtelu ovat päihdetyön asiakkaille hyvin yleisiä.

Seksuaaliterveyden puheeksiottolomake (pdf)
Tulostettava työväline seksuaaliterveyden puheeksioton avuksi.