Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Apukortti alkoholinkäytön puheeksiottoon

Apukortti on tarkoitettu sinulle, joka kohtaat työssäsi alkoholin käyttäjiä.

Apukortti on tarkoitettu terveydenhuollon henkilökunnalle tueksi alkoholin puheeksiotossa. Apukortin avulla keskustellaan asiasta terveyshaittojen kautta.

Kortista selviää mm.

  • mikä on alkoholiannos
  • päiväannokset, viikkoannokset ja maksimikerta-annokset
  • alkoholin aiheuttamat terveydelliset/sosiaaliset haitat
  • mihin kannattaa pyrkiä
  • vähentämisen hyödyt
  • miten vähentämistä voi tehdä
  • miten tavoitteessa pysytään

Apukortin käyttö

Apukorttia voi käyttää asiakkaan tekemän Audit-testin läpikäynnin apuvälineenä, muistikorttina alkoholineuvonnassa tai tukena alkoholin puheeksioton aikana.

Alkoholin riskikäyttäjiä kohtaavat ammattilaiset valittavat usein puheeksiottoa tukevien välineiden puutetta. Apukortit on tuotettu tekemään alkoholin puheeksiotto helpommaksi. Malli on otettu Australiasta.

Apukortin avulla Audit-testin antamat pisteet voidaan selvittää asiakkaalle ja niistä voidaan keskustella suhteuttamalla ne terveydellisiin ja sosiaalisiin haittoihin. Lisäksi asiakasta voi kortin avulla herätellä pohtimaan omaa tai läheisen alkoholinkäyttöä ja aktivoida kysymystä mahdollisesta alkoholinkäytön vähentämisestä tai lopettamista.

Kortin avulla voi myös antaa asiakkaalle ideoita, millä tavalla hän voi vähentää alkoholinkulutusta. Asiakkaalle voi tarkentaa epäselviä asioita näyttämällä hänelle kyseisen kohdan kortista, esimerkiksi terveyshaitat, suurkulutuksen rajat tai yhden annoksen määrän.