Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Vertaistukiryhmät

Päivitetty 8.5.2023

Suomessa toimii monia vertaistukiryhmiä riippuvuuksien kanssa kamppaileville ja heidän läheisilleen. Ryhmistä saa tukea arjen ja elämänhallinnan asioihin, ihmissuhteisiin sekä tunteiden käsittelyyn. Vertaisryhmissä koettu tuki, yhteenkuuluvuuden ja hyväksytyksi tulemisen tunne vahvistaa itsetuntemusta ja lisää voimia. Tietoa paikkakunnallasi toimivista vertaistukiryhmistä löydät internetin hakukoneella (Google) tai kunnan sivuilta.

Päihteet ja mielenterveys

AA – Nimettömät Alkoholistit on alkoholiongelmaisille tarkoitettu ryhmä, jossa jaetaan kokemuksia ja tuetaan toisia. AA:n kokouksiin osallistuminen on ilmaista.
NA – Nimettömät narkomaanit on huumeongelmaisille tarkoitettu ryhmä, jossa entiset huumeidenkäyttäjät tarjoavat tukeaan toisilleen ja raitistumaan pyrkiville.
MA Suomi (Marihuana Anonymous) – Suomenkielinen kokous kannabista ongelmallisesti käyttäville. Kokoukset verkossa (Zoom).
Al-Anon on alkoholistien läheisille tarkoitettu järjestö, jossa jaetaan kokemuksia. Toiminta on hyvin monipuolista.
ACA – Alkoholistien aikuiset lapset
Alateen – Nuorille (10-20-vuotiaille), joiden elämään toisen ihmisen juominen vaikuttaa tai on vaikuttanut.

A-killat
a-kiltojenliitto.fi
A-killat tarjoavat vertaistukea ja -toimintaa päihdeongelmista toipuville ja heidän läheisilleen. Suomessa toimii noin 60 A-kiltaa ja niiden kattojärjestönä A-kiltojen liitto.

Irti huumeista ry:n läheisryhmät
irtihuumeista.fi
Vertaistukiryhmiä huumeidenkäyttäjien läheisille. Ryhmiä toimii monilla paikkakunnilla.

Stop Huumeille ry
www.stophuumeille.fi
Päihteetöntä tekemistä ja toimintaa päihdekuntoutujille pääkaupunkiseudulla. 

Tukikohta ry:n vertaistukiryhmät
Vertaistukiryhmiä päihdekuntoutujille ja heidän läheisilleen Helsingissä.

Sininauhaliitto
www.kuivinjaloin.fi
Etänä toteutettavia, ammatillisesti ohjattuja vertaisryhmiä päihderiippuvaisten läheisille. Ryhmiin voi osallistua mistä päin Suomea tahansa.

Kondis ry
Tukihenkilötoimintaa ja vertaistukiryhmiä huumeiden käyttäjien läheisille.

Kriminaalihuollon tukisäätiö ry – Krits
Päihteetöntä vertaistoimintaa vankilasta vapautuville ja päihdekuntoutujille Helsingissä. Vertaisryhmiä myös vankien lapsille

Bensowin säätiö
Min stig-toimintaa (yksilötukea, vertaisryhmätoimintaa ja leirejä) Etelä-Suomessa lapsille ja nuorille, joiden vanhemmalla on päihde- ja/tai mielenterveysongelma. Toiminta on ruotsinkielistä.

Elokolot
www.ehyt.fi
Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry:n ylläpitämiä ja tukemia kohtaamispaikkoja toimii ympäri Suomen. Mahdollisuus päihteettömään oleiluun ja vapaaehtoistyöhön.

Mielenterveysyhdistys Helmi ry
www.mielenterveyshelmi.fi
Ryhmiä ja retkiä, monenlaista toimintaa pääkaupunkiseudulla.

Pelaaminen

GA – Nimettömät pelurit. Nimettömät pelurit on peliongelmaisille tarkoitettu ryhmä, jossa jaetaan kokemuksia ja tuetaan toisia.

Tiltti
www.tiltti.fi
Helsingissä sijaitsevasta Tiltistä saat tietoa ja tukea rahapelaamisen hallintaan, palveluita on pelaajille ja läheisille. Tiltissä järjestetään myös vertaistukiryhmiä. Ryhmässä saa ymmärrystä saman asian kanssa painiskelevilta ja neuvoja tilanteen käsittelemiseen, arjessa jaksamiseen ja tulevaisuuteen suuntautumiseen. Perheklubi-toiminta on rahapelaajille ja heidän lähipiirilleen tarkoitettu vertaistuellinen ryhmä ongelmallisesta pelaamisesta aiheutuvien haittojen käsittelyyn.

Pelirajat’on
Vertaistukiryhmiä ongelmallisesti pelaaville ja heidän läheisilleen. Myös chat-ryhmiä. Palvelun tarjoaa Sosped-säätiö.

Muut

NOVAT – Naisten elämänhallinnalliset vertaistukiryhmät (Naistenkartano ry)
CoDA Helsinki – Nimettömät läheisriippuvaiset
OA Finland – 12 askeleen vertaistukiryhmät ongelmasyöjille

SAA – Nimettömät seksiriippuvaiset
Seksiholistit.com – Nimettömät seksiholistit