Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Verkkoneuvonnan vastaajat

Pirita Glumerus
terveydenhoitaja (yamk), psyk. sh. (amk), IPT-A-terapeutti, Aggression Replacement Training® –ohjaaja
yleinen päihde- ja riippuvuustieto, voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyö, mielenterveys

Hanna Eskola
sosionomi (yamk)
yleinen päihde- ja riippuvuustieto, huumeet, terveysneuvontatyö

Ulla Hiljanen
sosiaalityöntekijä (YTM), sosionomi (yamk)
yleinen päihde- ja riippuvuustieto, huumeet, korvaushoito

Amanda Johansson
sosionomi (amk), seksuaalineuvoja (SSS)
Seksuaalisuus

Merja Kaihlanen
kokemusasiantuntija
yleinen päihde- ja riippuvuustieto

Niina Karttunen
proviisori
lääkkeet

Lotta Leinonen
proviisori
lääkkeet

Petteri Pitkänen
kokemusasiantuntija
yleinen päihde- ja riippuvuustieto, läheiset

Tuomo Seppänen
sosionomi (yamk)
yleinen päihde- ja riippuvuustieto

Salla Sjöros
päihdekuntoutusohjaaja
yleinen päihde- ja riippuvuustieto, korvaushoito, lääkkeetön päihdekuntoutus

Henna Vuorento
sosiologi, VTM
raha- ja digipelaaminen