Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Animaatiot

Päihteet ja aivot -animaatio havainnollistaa, kuinka eri päihteet vaikuttavat aivojen välittäjäaineiden kautta käyttäjän tuntemuksiin ja toimintaan.

Päihteet ja keho -animaatio havainnollistaa, kuinka päihteet kulkeutuvat kehon läpi ja kuormittavat elimiä.

Äidiksi tulossa  Ei alkoholia raskausaikana -animaation tavoitteena on muistuttaa alkoholin haitallisuudesta sikiölle. Animaatio on tuotettu Ensi- ja turvakotien liiton, A-klinikkasäätiön, Kehitysvammaliiton ja Norjan sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä.

Mikä on sinun hyvä syysi? Siinäpä pohdittavaa. Pohdinnan tueksi voi tehdä vaikka juomatapatestin, kuten animaatiossakin ehdotetaan.

Huumehaittojen vähentäminen. Miten huumeiden käyttäjien kokemia haittoja voidaan vähentää tehokkaasti ja käyttäjien oikeuksia kunnioittaen? Eurooppalaisessa yhteistyössä tuotettu video tarjoaa tähän vastauksia. Videon on tuottanut THL:n vetämä HA-REACT-hanke.