Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Pikatieto

Pikatieto antaa luotettavia perustietoja päihteistä. Teksteissä kuvataan millaisesta päihteestä on kyse, käydään läpi aineen vaikutukset ja riskit sekä kerrotaan haittojen vähentämisestä. Kuvaukset perustuvat tutkimustietoon ja käytetyt lähteet on mainittu lähdeluettelossa. Pikatietoa löytyy seuraavista aineista: