Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Asiakkaan valmius muutokseen

Tavoitteen asettaminen

Muutokselle saadaan parhaat edellytykset, kun asiakas asettaa itselleen tavoitteen. Tällöin muutoksen etenemistä voidaan myös seurata. Tavoite auttaa jäsentämään myös tapaamisia. Palautekeskustelun aikana pystyt tunnistamaan ja huomioimaan, mihin asiakas on valmis.

Lue lisää

Mikä tavoitteeksi?

Asiakkaan on itse päätettävä vähentää juomista. Jos asiakas tuo esiin, ettei juomisen lopettaminen tuota hänelle ongelmia, kannusta häntä yrittämään. Jos asiakas tuo esiin, että voisi hieman vähentää, sovi, miten sen voisi toteuttaa.

Lue lisää

Asiakkaan valmius eri vaiheissa: asiakas on heti valmis

Jos asiakas päätyy heti vähentämään tai lopettamaan alkoholin käytön, auta häntä asettamaan tavoitteet. Jos sinulla on epävarma olo, varmista kysymällä: ”Oletko valmis vähentämään tai lopettamaan alkoholin käytön?”

Lue lisää

Asiakas toivoo harkinta-aikaa

Jos asiakas ei ole vielä valmis muuttamaan alkoholin käyttöään, se on hyväksyttävä, sillä usein päätös vie aikaa. Voit suositella asiakkaalle tutustumista Päihdelinkin sisältöön, jolloin hän voi rauhassa perehtyä siihen kotona ja jäädä miettimään mahdollisuutta muutokseen. Asiaan voidaan palata seuraavalla kerralla.

Lue lisää

Asiakas ei ole halukas

Jos huomaat, että asiakas ei ole halukas rajoittamaan alkoholinkäyttöään, tai hän ilmaisee sen sinulle suoraan, se on hyväksyttävä. Yritä motivoida ja aktivoida asiakasta miettimään alkoholinkäyttöä esimerkiksi nostamalla esiin ristiriitoja asiakkaan puheesta. Auta asiakasta tiedostamaan juomisen seurauksia. Keskustelun tarkoitus on saada asiakas työstämään omaa alkoholikäyttöään myös käyntien välillä.

Lue lisää

Päätöksenteon tukeminen

Tue asiakastasi luottamaan omaan kykyynsä valita keinoja ja luo uskoa ja rohkeutta toteuttaa muutosta. Asiakas on vastuussa omista valinnoistaan ja muutoksen toteutumisesta.

Lue lisää