Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Palautekeskustelu

Tilannekartoituksen läpikäyminen

Kun olet kartoittanut alkoholin käytön ja saanut siitä kuvan, sinun on hyvä antaa palautetta suhteuttamalla saatuja tietoja asiakkaan tilanteeseen, esimerkiksi hänen vaivoihinsa. Jos asiakas on täyttänyt AUDIT-testin, käy se hänen kanssaan läpi.

Lue lisää

Palaute: Riskit vähäisiä (alle 8 p.)

< 8 p. tai keskustelussa ilmenee, ettei asiakkaalla ole ongelmia alkoholin käytön suhteen.

Lue lisää

Palaute: Riskit lievästi tai selvästi kasvaneet (8–15 p.)

8-15 p. tai keskusteluissa ilmenee alkoholin runsasta käyttöä.

Lue lisää

Palaute: Riskit suuria tai erittäin suuria (yli 15 p.)

15 p. tai keskustelussa ilmenee erittäin runsasta alkoholin käyttöä.

Lue lisää

Apukortti

Apukortti on kaksipuoleinen, laminoitu apuväline, jota voit käyttää sen jälkeen, kun AUDIT-testi on tehty ja asiakas on saanut testistä 8 pistettä tai yli. Keskustelun etenemisjärjestys on tilannearviosta hyötyjen kautta tavoitteisiin ja keinoihin. Löydät korteista myös tärkeät asiat, jotka asiakkaalle pitäisi informoida.

Lue lisää

Apukortin käyttö alkoholineuvonnassa

  • Pyydä asiakasta tekemään AUDIT-testi käyttäen lomaketta tai Netti-AUDITia (linkki).  Testistä saa arvion yleisestä riskitasosta, asiakkaan käyttämistä alkoholimääristä (kysymykset 1-3) ja koetuista haitoista (kysymykset 4-10).

  • Jos asiakas on saanut 8 pistettä tai yli, kysy, mitä mieltä asiakas on tuloksesta. Kertaa sen jälkeen lyhyesti asiakkaan antamat tiedot alkoholin käyttömääristä (käytön useus, käyttömäärät, humalajuominen) ja haitoista.

  • Ota esiin kortti ja käy asiakkaan kanssa läpi kohdat  1-4. Voit myös ehdottaa, että käytte korttia läpi seuraavalla kerralla. Pyri kuitenkin aina käymään läpi kortin kohta 4 (mikä on annos sekä kerta– ja viikkokulutuksen riskirajat).

Lue lisää