Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Seuranta

Muutoksen ylläpito

Kun asiakas on päättänyt tehdä alkoholin käytölleen jotakin, on tärkeää seurata hänen edistymistään. Seurannassa käydään läpi, miten asiakas on tavoitteissaan onnistunut.  Samalla arvioidaan, oliko tavoite hyvä ja saavutettavissa oleva sekä se tarvitseeko asiakas enemmän tukea, ohjausta tai apuvälineitä.

Oletko pystynyt vähentämään tai onko käyttö pysynyt samana vai lisääntynyt?

Juomapäiväkirjan pitäminen helpottaa seurannassa ja auttaa asiakasta näkemään, miten paljon hän todellisuudessa käyttää alkoholia. Jos asiakas on täyttänyt juomapäiväkirjaa, käy sitä yhdessä läpi hänen kanssaan.

Hoidon on hyvä perustua selkeisiin sopimuksiin, joissa sovitaan hoidon pituus, käyntiajat sekä muu yhteydenpito ajanvarauksien väliaikoina. Sinun on hyvä olla joustava tekemään tarvittaessa perusteltuja poikkeuksia. Esimerkiksi uhkaavan kriisin lähestyessä tapaamisia olisi hyvä tiivistää tai sopia yhteydenottoja puhelimitse, koska se ehkäisee sitä, että juominen lisääntyy.

Olisi hyvä sopia etukäteen seurantakäynnit. Tämä auttaa toteuttamaan ja vakiinnuttamaan suunnitellut muutokset.

Seuranta:

  • auttaa asiakasta tunnistamaan riskitilanteet
  • antaa asiakkaalle arviointiin perustuvaa positiivista palautetta

Jos asiakas on pysynyt tavoitteissaan, tapaamisia voi harventaa ja kontakteja keventää.

Työntekijän on hyvä pitää mielessä tapaamisen aihe, koska muuten keskustelu voi helposti rönsyillä pois aiheesta. Keskusteluaiheen rajaaminen on syytä tehdä hienovaraisesti ja empaattisesti. Työntekijänä joudut mahdollisesti joskus vastaanottamaan voimakkaitakin tunteenpurkauksia ja pitämään kuitenkin samalla huolta asiakkaan hyvinvoinnista. Olisi hyvä muistaa, että työntekijänä et provosoidu niistä.

Keskustelutilanteet voivat välillä tuntua vaikeilta, ja saatat tuntea ajoittain keinottomuutta tilanteen suhteen. Jos tunnet itsesi väsyneeksi tai avuttomaksi, pura askarruttamaan jäänyt tilanne esimerkiksi työtovereidesi kanssa. Sitä kautta voit löytää uusia näkökulmia ja keinoja työstää asiaa.

Vinkki

Ota tavaksi kysyä kaikilta asiakkaita säännöllisin välein, mitä kuuluu ja missä mennään alkoholin käytön suhteen. Siten pidät asian asiakkaan mielessä etenkin terveystarkastuksissa ja muiden ajanvarauskäyntien yhteydessä.

Seurannan apuvälineenä voit käyttää AUDIT-testiä säännöllisin väliajoin, jolloin seurataan muutoksia AUDIT-pisteissä. On tärkeää, että aikaisemmat pisteet on kirjattu ylös.

Keskustelu, jonka olet asiakkaan kanssa käynyt, voi olla siemen muutokselle. Muutos vaatii asiakkaalta aikaa ja sinulta kärsivällisyyttä sietää sitä.

Kuinka paljon on liian paljon? Opas juomisen vähentäjille ja lopettajille

Suositusta oma-apukirjasta tehty nettiversio tarjoaa käytännönläheistä, askel askeleelta etenevää muutosvalmennusta. Saavutusten ylläpitämisestä on oma luku.