Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Toiminta

Uudet toimintatavat

Selvitä asiakkaan kanssa, mikä hänellä toimii jo nyt alkoholin käytön hallinnassa ja mitä pitäisi vielä tehdä tai muuttaa. Auta asiakasta näkemään niitä asioita, jotka ovat esteenä vähentämiselle tai juomisen lopettamiselle. Asiakas voi kokea esteenä esimerkiksi kumppanin juomisen, oman ahdistuneisuuden, unettomuuden, ujouden tai yksinäisyyden.

Lue lisää

Miten välttää retkahdus?

Retkahtaminen tarkoittaa sitä, että asiakas palaa entiseen toimintamalliin alkoholin käytön suhteen, esimerkiksi entisiin määriin ja juomatapoihin. Sinun on hyvä muistaa, että et pyri ensisijaisesti raitistamaan vaan valmentamaan potilasta alkoholin käyttötilanteisiin ja retkahtamiseen. Voit muistuttaa asiakasta, että retkahtaminen ei ole epäonnistumista, vaan hän voi oppia siitä kokemuksena ja hyödyntää siitä saatua tietoa jatkossa.

Lue lisää