Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Päihdelinkin kävijäkyselyt

Kävijäkyselyn tausta ja tavoitteet

Päihdelinkki on A-klinikkasäätiön tarjoama matalan kynnyksen ilmainen verkkopalvelu, joka tarjoaa riippuvuuksiin liittyvää tietoa, oma-apuvälineitä, vertaistukea ja neuvontaa. Päihdelinkki pyrkii vahvistamaan ihmisen omaa motivaatiota päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn ja kuntoutumiseen. Päihdelinkin sivustolla voi muun muassa lukea ajankohtaista tietoa eri päihteistä, tehdä erilaisia omaa tilannetta arvioivia testejä, osallistua vertaiskeskusteluihin ja kysyä nimettömästi Päihdelinkin neuvontapalvelun asiantuntijoilta.

Vuodesta 1996 toimineen Päihdelinkin kävijämäärä on kasvanut tasaisesti. Taloustutkimus Oy:n Web Traffic Monitorin mukaan eri kävijöiden määrä kuukausittain vuonna 2009 oli keskimäärin 72 000. Vuonna 2012 eri kävijöiden kuukausittainen keskiarvo oli 80 000. Vuonna 2013 kävijämäärä nousi 96 000 eri kävijään kuukaudessa ja vuonna 2016 yksilöityjä kävijöitä on noin 166 000.

Vaikka kävijämäärien nousu on Päihdelinkissä ollut ilmeistä, saattaa merkittävä ero vuosien 2013 ja 2016 luvuissa selittyä osittain tilastointiohjelman vaihtamisesta Google Analytics ohjelmaan vuosien 2013 ja 2016 välillä. Käyttäjistä neljännes asioi Päihdelinkissä mobiililaitteella vuonna 2013, kun vuonna 2016 vastaava prosenttiosuus oli noin 65%.


Kuvio 1: Päihdelinkin kuukausittaiset yksilöidyt kävijät ja käynnit 2007-2016

Päihdelinkissä on toteutettu kävijäkyselyitä kolmen vuoden välein. Ensimmäinen kysely tehtiin vuonna 2007, seuraavat vuosina 2010 ja 2013 sekä viimeisin vuonna 2016. Kyselyillä kartoitetaan Päihdelinkin kävijäprofiilia sekä kootaan kävijöiden toiveita ja ehdotuksia Päihdelinkin kehittämiseksi.

Tämän raportin pääpaino on vuoden 2016 kävijäkyselyn palautteessa, mutta tuloksia verrataan soveltuvin osin myös aiempien vuosien kyselytuloksiin (2007, 2010, 2013). Raportti jakaantuu seitsemään kappaleeseen seuraavasti:

  1. Vastaajien taustatiedot
  2. Syyt Päihdelinkissä vierailulle
  3. Päihdelinkin suosituin sisältö
  4. Tuki päihteiden käyttäjille ja muita riippuvuushaittoja kokeville
  5. Tuki läheisille
  6. Tuki ammattilaisille ja opiskelijoille
  7. Kävijätyytyväisyys ja kehittämisehdotukset