Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Päihdelinkin kävijäkyselyt

Infograafi vuoden 2019 kävijäkyselystä   Infograafi vuoden 2019 kävijäluvuista

Kävijäkyselyn tausta ja tavoitteet

Päihdelinkki on A-klinikkasäätiön tarjoama matalan kynnyksen ilmainen verkkopalvelu, joka tarjoaa riippuvuuksiin liittyvää tietoa, oma-apuvälineitä, vertaistukea ja neuvontaa. Päihdelinkki pyrkii vahvistamaan ihmisen omaa motivaatiota päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn ja kuntoutumiseen. Päihdelinkin sivustolla voi muun muassa lukea ajankohtaista tietoa eri päihteistä, tehdä erilaisia omaa tilannetta arvioivia testejä, osallistua vertaiskeskusteluihin ja kysyä nimettömästi Päihdelinkin neuvontapalvelun asiantuntijoilta.

Vuodesta 1996 toimineen Päihdelinkin kävijämäärä on kasvanut tasaisesti. Taloustutkimus Oy:n Web Traffic Monitorin mukaan eri kävijöiden määrä kuukausittain vuonna 2009 oli keskimäärin 72 000. Vuoteen 2016 mennessä määrä oli noussut Google Analyticsin mukaan noin 166 000 yksilöityyn kävijään kuukaudessa ja vuonna 2019 määrä oli noin 240 000 yksilöityä kävijää kuukaudessa (GA 2019). Vuonna 2019 kävijämäärien nousu on jatkunut edelleen.

Vaikka kävijämäärien nousu on Päihdelinkissä ollut ilmeistä, saattaa merkittävä ero vuosien 2013 ja 2016 luvuissa selittyä osittain tilastointiohjelman vaihtamisesta Google Analytics ohjelmaan vuosien 2013 ja 2016 välillä sekä Googlessa tapahtunut hakuoptimointi vuonna 2018. Mobiililaitteilla Päihdelinkissä asioi Googlen mukaan noin 75 % kävijöistä vuonna 2019.

Päihdelinkin kävijät vuosina 2010-2019
Kuvio 1: Päihdelinkin kuukausittaiset yksilöidyt kävijät ja käynnit 2007-2019 (30.6.2019 asti)

Päihdelinkissä on toteutettu kävijäkyselyitä kolmen vuoden välein. Ensimmäinen kysely tehtiin vuonna 2007, seuraavat vuosina 2010, 2013, 2016 sekä viimeisin vuonna 2019. Kyselyillä kartoitetaan Päihdelinkin kävijäprofiilia sekä kootaan kävijöiden toiveita ja ehdotuksia Päihdelinkin kehittämiseksi. Lisäksi kyselyllä seurataan Päihdelinkin toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Tämän raportin pääpaino on vuoden 2019 kävijäkyselyn palautteessa, mutta tuloksia verrataan soveltuvin osin myös aiempien vuosien kyselytuloksiin (2007, 2010, 2013, 2016). Raportti jakaantuu seitsemään kappaleeseen seuraavasti:

  1. Vastaajien taustatiedot
  2. Syyt Päihdelinkissä vierailulle
  3. Päihdelinkin suosituin sisältö
  4. Tuki päihteiden käyttäjille ja muita riippuvuushaittoja kokeville
  5. Tuki läheisille
  6. Tuki ammattilaisille ja opiskelijoille
  7. Kävijätyytyväisyys ja kehittämisehdotukset