Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Päihdelinkin kävijätyytyväisyys ja kehittämisehdotukset

Kävijäkyselyn tulosten perusteella Päihdelinkin käyttäjät ovat tyytyväisiä sivustoon. Alla olevassa kuviossa on esitettynä vastaajien arvio Päihdelinkistä kouluarvosana-asteikolla 4-10. Kuvio toistaa jo aiemmin havaittua. Tyytyväisimpiä Päihdelinkkiin ovat työn ja opiskelun takia Päihdelinkissä vierailevat, tämän jälkeen läheiset ja viimeiseksi oman tilanteen takia Päihdelinkkiä käyttävät. Kaikki vastaajaryhmät arvioivat Päihdelinkin kuitenkin hyvin kouluarvosanoin ja ainoa alle arvosanan 8 saanut osio oli käyttäjien arvio Päihdelinkin ulkoasusta (7,9). Parhaimmat arvosanat Päihdelinkki sai sivuston hyödyllisyydestä ja tiedon luotettavuudesta.

Kuvio 15: Arvio Päihdelinkistä kouluarvosana-asteikolla 4-10 (n=2695)

Edelliseen kyselyvuoteen 2013 verrattuna kouluarvosanojen keskiarvo on sivuston hyödyllisyyttä lukuun ottamatta noussut hieman. Vuonna 2013 tiedon luotettavuudelle annettiin esimerkiksi arvosana 8,3 sen ollessa 8,6 vuoden 2016 kyselyssä. Kyse on kuitenkin pienestä muutoksesta, joka saattaa selittyä ammattilaisten kasvaneella osuudella kävijäkyselyyn vastanneiden joukossa.

Päihdelinkin kehittämistä varten kävijäkyselyssä oli mahdollisuus antaa hyvän palautteen lisäksi myös kritiikkiä ja kehittämisehdotuksia. Seuraavassa on käyty läpi muutamia avoimissa vastauksissa nousseita ehdotuksia käyttäjäryhmittäin.

Oman tilanteen takia Päihdelinkissä vierailevien vastauksissa nousee esiin vertaistuki ja tarve sen eri muotojen jatkuvalle kehittämiselle. Kehittämisehdotuksina mainittiin muun muassa kohdennettu tuki c-hepatiittitartunnan saaneille, ryhmä-chat, lääke- ja huumeriippuvaisten erilliset keskustelupalstat sekä mahdollisuus yksityisviesteihin.

”Toivon monien muidenkin puolesta, että c-hepatiittihoidossa olijat saisivat jotain tukea! Vertaistuki on parasta siihen. Jopa elämän ja kuoleman kysymys, jos on sietämätön olo lääkityksen takia, ja on aivan yksin.”

”Voisi olla enemmän kyselyitä tai muita ns. "ryhmäkeskusteluja". Itse pidän tärkeinä eri ihmisten kokemuksia samasta aiheesta, sillä huomaa miten eri tavalla ihmiset käsittelevät asioita.”

”Joku chat-tyyppinen vertaistukiryhmä voisi olla aika toimiva. Saisi potkua esim. tulevaan juhlapäivään tai viikonloppuun ja yleensäkin vaikeisiin hetkiin.”

”Toivoisin että lääke- ja huumeriippuvaisille olisi omat keskustelupalstansa. Lääkeriippuvaisia on yhteiskunnan joka portaalla korkeimmasta johdosta alkaen. Keskustelupalsta olisi miellyttävämpi ja selkeämpi lukea, jos keskusteluissa ei olisi sekaisin huumeriippuvaisten keskusteluja vaan ne olisivat omana osanaan. Bentsodiatsepiinien ja unilääkkeiden käyttäjät ja niistä riippuvaisiksi tulleet eivät käytä useinkaan huumeita, mutta huumeidenkäyttäjät ovat yleensä käsittääkseni sekakäyttäjiä.”

”Keskusteluryhmät voisivat olla suljettuja, eli että jokaisen käyttäjän pitäisi rekisteröityä nähdäkseen keskustelut. Haluaisin saada henkilökohtaisia yhteyksiä toisiin käyttäjiin, mutta se ei ole tällä hetkellä mahdollista.”

”Pitäisi olla mahdollisuus myös yksityisviesteihin. Helpompi avata hyvin vaikeita asioita jonkun toisen kanssa.”

Vertaistukeen ja keskustelualueeseen liittyen useammassa vastauksessa mainitaan palstojen ajoittainen hiljaisuus. Samoin toivottiin lisää keskustelijoita, jotka ovat jo raitistuneet tai saaneet riippuvuuden hallintaan. Keskustelijoilla on myös erilaisia käsityksiä ylläpidon roolista. Näissä kysymyksissä on ollut ja on jatkossakin paljon pohdittavaa, jotta kaikilla olisi hyvä ja turvallinen olo keskustella ilman turhaa valvontaa ja ohjailua.

”Pitäisi saada paljon ja monipuolisia selviytymistarinoita luettavaksi ja kuivuneita keskustelijoiksi. On vahinko, että riippuvuutensa nujertaneet unohtavat tällaiset palstat. Heitä tarvitaan kipeästi, koska ei mikään ole niin tehokasta kuin asiallinen ja rehellinen vertaistuki.”

”Liian vähän keskustelua.”

”Aktiivisuutta. Eli ongelmapelaajia on yhä enemmän mutta kirjoituksia on kovin vähän nykyisin. Mutta tämä on käyttäjien vastuulla ei päihdelinkin itsessään. Pitäisikö teidän 'mainostaa' sivuja vähän aktiivisemmin.”

                      ”On myös harmittavaa, että ryhmässä on niin paljon solvaamista.”

”Toivoisin suljettua tai ainakin tiiviimmin moderoitua alkoholinkäyttöön liittyvää vertaistukiryhmää.”

Hoitopaikoista ja eri hoitomuodoista toivottiin myös enemmän tietoa.

”Aina voisi olla enemmän tietoa mistä saa apua eri puolilla Suomea ja miten voi hakeutua avun piiriin. Tietoa tästäkin onneksi on.”

”Selkeämpää tietoa päihdehuollosta, myös yksityinen sektori.”

”Kuntoutuspaikkojen avoin ja rehellinen vertailu (keskustelua tarkoitan, mutta myös esittelyä).”

Läheisen tilanteen takia Päihdelinkissä vierailevien avoimissa vastauksissa nousee esiin läheisriippuvuus ja siihen liittyvän tiedon tarve. Vastaajat kaipaavat myös konkreettisia neuvoja hoitoonohjauksesta, ammattiapua sekä vertaistukea. Näihin liittyviä osioita on syytä kehittää edelleen.

”Läheisriippuvuudesta pitäisi olla. Ja enemmän siitä, kuinka läheisten pahoinvointia ja sairastamista voi helpottaa. Mistä apu läheisille, miten omaa oloa voi helpottaa. Mitä tehdä sitten, kun esim. alkoholistin on saanut pois elämästä (ja itse on vielä sairas). Ja miten sairastuneena läheisenä toimia, kun alkoholisti hakee apua ja yrittää raitistua.”

”Voisi listata paikkoja josta saatavilla, vertaistukea, ammattiapua, yms. ilman ajanvarausta.”

”Helpot ohjeet mistä löytää esim. edullista/ilmaista pariterapiaa koska pelurin perheellä ei sattuneesta syystä ole rahaa.”

Myös erilaisia läheisen positioita voisi tuoda jatkossa paremmin esille.

”Suuremmin voisi vielä käsitellä nuorten päihteiden käyttöä ja haastatella vaikka nuoria nimettömänä että kertoisivat mitä tekevät ja minkä ikäisenä. Monella vanhemmalla on käsitys että oma nuori ei käytä päihteitä ja jos nuori menee vaikka kaverin luo yöksi, vanhemmat eivät välttämättä tarkasta onko siellä aikuisia kotona jne.”

Työn ja opiskelun takia Päihdelinkissä vierailevilta vastaajilta kysyttiin erikseen, miten Päihdelinkkiä tulisi kehittää, jotta se palvelisi ammattilaisia paremmin. Vastauksissa painottui muutama huomio ja kehitysehdotus. Ennen kaikkea Päihdelinkkiin toivottiin enemmän materiaaleja, menetelmiä ja työkaluja asiakastyöskentelyn tueksi. Tässä yhteydessä ehdotettiin myös työkaluna käytettävän tiedon jakamista ikäryhmittäin.

”Enemmän tehtäviä, joita hyödyntää työssä asiakkaiden kanssa. Vinkkejä myös ryhmätyöskentelyyn.”

”Paljon jaettavaa materiaalia jota voi käyttää puheeksioton tukena tai ehkäisevän päihdetyön pinnalla pitämisessä muun työn ohessa.”

”Haluaisin saada lisää tietoa menetelmistä, joita hyödyntää eri päihteidenkäyttäjien kanssa.”

”Lisää menetelmiä motivointityöskentelyyn.”

”Ehkä vielä selkeämmin työkaluna käytettävä tieto eri ikäryhmiin, esim. nuoret/nuoret aikuiset, työikäiset, seniorit.”

Lisäksi toivottiin uutta ja päivitettyä tietoa etenkin uusista huumeista. Myös hoitopoluista ja eri päihdepalveluista toivottiin selkeämmin esitettyä tietoa.

”Uusista muuntohuumeista kaipaisi lissä informaatiota.”

”Artikkeleita tulisi päivittää tiuhemmin - uusista huumeista ei löytynyt tietoa lainkaan (ellei huumetta osaa hakea nimeltä).”

”Hoitopolkuja koskeva tieto on aina tervetullutta, sillä asiakkaat voivat olla monesta eri paikasta eikä hoitoonohjaus ole aina kovin selvää, etenkin jos toimii ammatinharjoittajana eikä suoraa linkkiä terveydenhuoltoon ole.”

Useampi vastaaja ehdotti myös erillistä osiota ammattilaisille.

                      ”Ammattilaisille erikseen omat sivustot, rekisteröinnin kautta.”

Ammattilaisten omat sivut - siellä vinkkejä esim. päihteistä puhumiseen.”

”Voisiko ammattilaisia varten olla koottuna erilaisten reseptilääkkeiden kohdalla olevat väärinkäytön riskit?”

”Ammattilaisten keskustelupalsta.”

Yksittäisinä huomioina vastaajat mainitsivat muun muassa englanninkielisten sivujen kehittämisen ja Päihdelinkki-nimen uudelleenarvioimisen.

”Päihdelinkin nimeä pitäisi miettiä, koska se ei mielestäni kuvaa kaikkia riippuvuuksiin liittyviä aiheita.”

                      ”Englanninkielisen sivun kehittäminen olisi jo ajankohtainen asia.”

Kaikkien kävijäkyselyyn vastanneiden palaute on arvokasta ja se otetaan huomioon Päihdelinkin kehittämistyössä tästä eteenpäin.