Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Päihdelinkin suosituin sisältö

Päihdelinkin suosituimpia tiedon tai tuen haun kohteita ovat alkoholi, huumeet, lääkkeet, sekakäyttö sekä mielenterveys ja masennus.

Kuviosta 6 on nähtävissä vastaajaryhmittäin jaoteltuna, mitä tietoa ja tukea kävijäkyselyn vastaajat hakevat Päihdelinkistä. Oman tilanteensa vuoksi sivustolla vierailevien osalta huomattavasti suosituin tiedon tai tuen hakemisen kohde on alkoholi (72 %). Seuraavaksi eniten he hakevat tietoa tai tukea liittyen mielenterveyteen tai masennukseen (24 %) sekä lääkkeisiin (22 %). Läheiset puolestaan hakevat eniten tietoa tai tukea liittyen alkoholiin (64 %), huumeisiin (33 %), sekä mielenterveyteen tai masennukseen (28 %).

Ammattilaisten tiedontarve keskittyy erityisesti huumeisiin (76 %), alkoholiin (75 %), lääkkeisiin (59 %) sekä sekakäyttöön (59 %). Opiskelijat puolestaan hakevat eniten tietoa alkoholista (69 %), huumeista (65 %), lääkkeistä (51 %) sekä mielenterveydestä ja masennuksesta (46 %).

Avoimessa vastausvaihtoehdossa annetuissa vastauksissa etsityn tiedon ja tuen kohteena korostuvat erilaiset hoito- ja kuntoutusmenetelmät, vertaistuki sekä muut kuin vastausvaihtoehdoissa esitetyt riippuvuudet, kuten läheis-, shoppailu-, sokeri- ja ruokariippuvuus. Vastauksissa mainittiin myös yleisen tiedon, opiskelu- ja työskentelymateriaalien sekä erilaisten laskurien ja lomakkeiden (promille, AUDIT) etsiminen sivustolta. Monet vastaukset tarkensivat valmiita vastausvaihtoehtoja: alkoholin vaikutukset syvään uneen, morfiinin ja opioidien fysiologiset vaikutukset, unettomuuden hoitokeinot sekä päihteet ja raskaus.

Mitä tietoa tai tukea vastaajat etsivät Päihdelinkistä

Kuvio 6. Mitä tietoa tai tukea vastaajat etsivät Päihdelinkistä (%) vuonna 2019 (n=2071)

Päihdelinkin suosituimpia sisältöjä kävijäkyselyn mukaan ovat verkkotestit, tietoiskut, pikatieto, laskurit ja keskustelualue.

Käyttäjäryhmittäin jaoteltuina oman tilanteensa vuoksi sivuilla vierailevien eniten hyödyntämiä osioita ovat keskustelualue (33 %), laskurit (26 %) ja verkkotestit (24 %). Läheiset puolestaan käyttävät eniten keskustelualuetta (26 %), tietoiskuja (21 %), pikatietoa (20 %) ja Mistä apua? -osiota (20 %).

Ammattilaisten eniten käyttämiä osioita ovat Työn tueksi -sisällöt (51 %), verkkotestit (50 %), tietoiskut (48 %), pikatieto (46 %) sekä tulostettavat testit (46 %). Opiskelijat ja koululaiset puolestaan käyttävät eniten tietoiskuja (47 %), pikatietoa (38 %), verkkotestejä (31 %) ja Työn tueksi -sisältöjä (28 %).