Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Syyt Päihdelinkissä vierailulle

Päihdelinkissä vieraillaan monesta eri syystä: työn, opiskelun, yleisen kiinnostuksen sekä oman tai läheisen tilanteen vuoksi. Vuoden 2019 kyselyn vastaajista 25 % vierailee sivustolla oman tilanteensa vuoksi. Aiempiin vuosiin verrattuna muutos on huomattava. Esimerkiksi vuonna 2013 jopa 38 % kävijäkyselyyn vastanneista vieraili sivustolla oman tilanteensa vuoksi. Vastaajaryhmistä vuosien mittaan määrältään tasaisimpina ovat pysyneet sivustolla läheisen tai tuttavan tilanteen vuoksi vierailevat. Vuonna 2019 heidän osuutensa kävijäkyselyn vastaajista on 10 %.

Toiseksi yleisin syy sivustolla vierailuun vuonna 2019 on työ, jonka 22 % vastaajista ilmoitti pääasialliseksi vierailusyykseen. Opintojen vuoksi sivustolla vierailee 18 % vastaajista ja 17 % on kiinnostunut aihepiiristä yleisesti. Myös näissä luvuissa on tapahtunut muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna. Esimerkiksi työn vuoksi sivustolla vierailevia oli ensimmäisenä kyselyajankohtana vuonna 2007 vain 7 %. Opintojensa vuoksi sivustolla vierailevien määrä puolestaan on kaksinkertaistunut vuoteen 2013 verrattuna ja aihepiiristä kiinnostuneiden määrä on miltei puolittunut vuodesta 2010.

 

Päihdelinkissä vierailun pääasiallinen syy

Kuvio 4: Syy Päihdelinkissä vierailuun (%) 2007 (n = 1360), 2010 (n = 560), 2013 (n = 1053), 2016 (n = 2984) ja 2019 (n = 2071)

Seuraavissa analyysivaiheissa vastaajaprofiilit on jaettu neljään tarkempaan kategoriaan yllä olevan kuvion 6 tietojen perusteella. Tarkastelun kohteina olevat vastaajaprofiilit ovat ammattilaiset, opiskelijat, oman tilanteensa vuoksi sivustolla vierailevat  ja läheiset. Osassa raporttia ammattilaisia ja opiskelijoita tarkastellaan myös yhtenäisenä vastaajaryhmänä heidän osittain yhteneväisten intressiensä vuoksi.

Vastaajien taustatiedoissa on eroja riippuen vastaajaprofiilista. Sukupuolijakauma on tasaisin oman tilanteensa vuoksi Päihdelinkissä asioivien kategoriassa: heistä naisia on 54 % ja miehiä 44 %. Muissa vastaajaprofiileissa korostuu naisten huomattava osuus vastaajista. Ammattilaisista 90 % on naisia ja 10 % miehiä sekä opiskelijoista 91 % naisia ja 8 % miehiä. Läheisistäkin naisten osuus on 86 % ja miesten 12 %. 

Oman tilanteen vuoksi Päihdelinkissä vierailevien kategoriassa korostuu työttömien ja eläkeläisten määrä suhteessa muihin vastaajaprofiileihin. Heistä työelämässä on 45 %, työttömiä 15 %, eläkeläisiä 22 % ja opiskelijoita 10 %. Läheisistä 67 % on työelämässä, 8 % työttömänä, 13 % eläkkeellä ja 5 % opiskelee. Ammattilaisista 97 % ilmoittaa olevansa työelämässä ja opiskelijoista 20 %.

Kuviossa 5 tarkastellaan Päihdelinkin käyttötiheyttä vastaajaprofiileittain. Kuvion perusteella voidaan arvioida, että sivuston palvelut ovat tuttuja erityisesti ammattilaisille ja oman tilanteen vuoksi sivustolla vieraileville.

Kuinka usein vastaajat vierailevat Päihdelinkissä

Kuvio 5. Kuinka usein vastaajat vierailevat Päihdelinkissä (%) vuonna 2019 (n=2071)