Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Tuki läheisille

Alla olevassa taulukossa (kuvio 10) on läheisen tilanteen vuoksi Päihdelinkissä asioivien vastaajien arvio siitä, miten Päihdelinkki on onnistunut antamaan hyödyllistä tietoa päihteistä ja riippuvuuksista sekä hoitomahdollisuuksista ja vähemmän haitallisesta päihteiden käytöstä ja auttamaan ymmärtämään läheisen tai tuttavan tilannetta.

Kuviosta 11 on nähtävissä, että läheiset arvioivat Päihdelinkkiä positiivisesti useimmilla ulottuvuuksilla. 88 % arvioi saaneensa Päihdelinkistä paljon tai erittäin paljon hyödyllistä tietoa päihteistä ja riippuvuuksista. Lisäksi yli 60 % kokee saaneensa paljon tai erittäin paljon tietoa hoitomahdollisuuksista ja vähemmän haitallisesta päihteiden käytöstä sekä apua läheisen tai tuttavan tilanteen ymmärtämiseen.

Läheisten takia Päihdelinkissä vierailevien arvio Päihdelinkin vaikutuksista

Kuvio 10. Läheisen takia Päihdelinkissä vierailevien arvio Päihdelinkin vaikutuksista (”Päihdelinkki on onnistunut…”) (%) vuonna 2019

Alla olevassa taulukossa (kuvio 11) on läheisen tilanteen takia Päihdelinkissä asioivien vastaajien arvio eri osioiden hyödyllisyydestä yllä olevien väittämien näkökulmasta. Vastaaja on voinut valita useamman vaihtoehdon ja yhteensä. Tulosten perustella läheiset kokevat Päihdelinkin osioista hyödyllisimmiksi tietoiskut (37 %), keskustelualueen (33 %), pikatiedon (25 %) sekä tarinat (23 %).

Verrattuna oman tilanteensa vuoksi Päihdelinkissä vieraileviin vastaajiin (kts. kuvio 10) läheiset pitävät etenkin tietoiskuja paljon hyödyllisempinä yllä olevien väittämien toteutumisen kannalta. Läheisistä 37 % pitää tietoiskuja hyödyllisinä, kun taas oman tilanteen vuoksi vierailevista 25 %. Toisaalta oman tilanteen vuoksi vierailevista 40 % pitää keskustelualuetta hyödyllisenä, kun taas läheisistä hieman vähäisempi määrä (33 %) on tätä mieltä.

Läheisen takia Päihdelinkissä vierailevien arvio Päihdelinkin osioiden hyödyllisyydestä

Kuvio 11. Läheisen takia Päihdelinkissä vierailevien arvio Päihdelinkin osioiden hyödyllisyydestä (%) vuonna 2019 (n=159)

Myös läheiset täydensivät arviotaan Päihdelinkin hyödyllisyydestä sekä näkemystään vertaistuen merkityksestä avointen vastausvaihtoehtojen avulla. Läheisten antamissa avoimissa vastauksissa korostuu erityisesti vertaistuen tarve ja sille annetut merkitykset. Monelle läheiselle on tärkeää kuulla, että on olemassa muita samassa tilanteessa olevia. Osa läheisistä kaipaa myös muistuttelua ja rohkaisua itsestään ja voimavaroistaan huolehtimiseen läheisen riippuvuuden viedessä energiaa.

”Kun tilanne kotona puolison alkoholiongelman vuoksi on ikävä ja tuntuu pahalta, käyn lukemassa Päihdelinkin läheisen huoneentaulun. Muistan listan luettuani, että minun tulee huolehtia ensisijaisesti itsestäni eikä läheisen juominen ole minun ongelmani. Se auttaa suhtautumaan ongelmaan, ottamaan etäisyyttä ja ajattelemaan positiivisesti.”

”Vertaistuella oli äärimmäisen iso merkitys; saada lukea muiden alkoholistien puolisoiden/lähiomaisten mietteitä, heidän elämästään. Nähdä, että vaikka se usein siltä tuntuikin, en ollutkaan yksin. Että tässä maassa on aika helvetin monta kohtalotoveria, joille ei tarvinnutkaan vääntää rautalangasta millaista elämäni alkoholistin puolisona oli.”

”Aroista asioista saanut kuulla muiden kokemuksia ja niiden avulla pystynyt myös irrottautumaan päihderiippuvaisesta puolisosta.”

Vertaistuen merkityksellisyydestä huolimatta osa läheisistä ei ole saanut Päihdelinkin keskustelualueelta aivan toivomansa tukea. Vertaistukea kaivataan esimerkiksi sellaisilta läheisiltä, jotka ovat päässeet elämässään siihen pisteeseen, että omaa hyvinvointia pidetään ensisijaisena. Kaikki vastaajat eivät myöskään ole saaneet toivomaansa vastakaikua muilta läheisiltä, mutta ovat kuitenkin löytäneet helpotusta esimerkiksi muiden kirjoituksia lukemalla.

”Muiden läheisten kokemuksilla on aikanaan ollut minulle suuri merkitys, joskin olisin kaivannut enemmän sellaisia läheisiä paikalle, jotka osaavat jo keskittyä oman hyvinvointinsa vahvistamiseen toisen pakonomaisen auttamisen sijasta.”

”Kokeilin kirjoittaa ahdistuksestani, kun olin parisuhteessa huumeriippuvaisen henkilön kanssa. En saanut suoraan omaan kirjoitukseeni kovin kannustavia vastauksia, mutta lukiessani muiden kirjoituksia, ymmärsin että käyttäjät toimivat hyvin samantapaisesti eikä vika ole minussa.”

Osa läheisistä kokee kuitenkin jääneensä ilman vertaistukea.

”Ei juuri mitään merkitystä. Olen jäänyt tilanteeni kanssa yksin, koska itsellä traumasairaus ja en pysty osallistumaan esim. Al-Anon toimintaan. Poikani on päihderiippuvainen, ja en tiedä edelleenkään, mitä tehdä, kun mikään ei auta ja ei ole voimia hoitaa enää pojan asioita. Minulla ei läheistukiverkostoa. ”