Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Tuki läheisille

Alla olevassa taulukossa (kuvio 11) on läheisen tilanteen takia Päihdelinkissä asioivien vastaajien arvio siitä, miten Päihdelinkki on onnistunut antamaan vertaistukea, tukemaan kuntoutumista, vaikuttamaan hoitoon hakeutuiseen, tarjoamaan tietoa eri päihteistä, riippuvuuksista ja hoitomahdollisuuksista, auttamaan ymmärtämään läheisen tai tuttavan tilannetta sekä toisaalta houkuttelemaan päihteiden käyttöön. Taulukosta on poisluettu vastausvaihtoehto ”ei koske minua”, mikä näkyy myös vastaajamäärissä (sulkeissa oleva numero väitteen perässä). Vastaajamäärien perusteella voidaan olettaa osan läheisistä kokevan kuntoutumisen ja hoitoon hakeutumisen kuuluvan vain päihteiden käyttäjille.

Kuvio 11: Läheisen tilanteen takia Päihdelinkissä vierailevien arvio Päihdelinkin vaikutuksista (”Päihdelinkki on onnistunut…”)

Taulukon perusteella läheisen tilanteen takia Päihdelinkissä vierailevat löytävät sivustolta vertaistukea sekä hyödyllistä tietoa päihteistä, riippuvuuksista ja hoitomahdollisuuksista. 91% kyseisen ryhmän vastaajista arvioi, että Päihdelinkki on auttanut ymmärtämään läheisen tai tuttavan tilannetta melko hyvin tai erittäin hyvin. 92% puolestaan arvioi, että Päihdelinkki on melko hyvin tai erittäin hyvin onnistunut antamaan vertaistukea.

Tulosten perusteella näyttää siltä, että läheiset ovat hieman tyytyväisempiä Päihdelinkin sisältöön kuin oman päihteidenkäytön tai riippuvuuden takia sivustolla vierailevat vastaajat. Kyse saattaa myös olla siitä, että läheisille on verkon ulkopuolella tarjolla vähemmän tietoa ja tukea. Verkosta löytyvän vertaistuen merkitys voi näin ollen korostua.

Alla olevassa kuviossa 12 on läheisen tilanteen takia Päihdelinkissä asioivien vastaajien arvio eri osioiden hyödyllisyydestä yllä olevien väittämien näkökulmasta. Vastaaja on voinut valita useamman vaihtoehdon ja yhteensä vastauksia annettiin 599. Tulosten perustella läheiset kokevat useat Päihdelinkin eri osiot hyödyllisiksi. Läheiset valitsivat tietopankin, neuvontapalvelun, tarinat sekä mistä apua-osion useammin, kuin oman tilanteen takia Päihdelinkissä vierailevat.

Kuvio 12: Läheisen tilanteen takia Päihdelinkissä vierailevien arvio hyödyllisimmistä osioista edellisessä kuviossa 11 olevien väittämien kannalta (%) (n=312)

Myös läheiset täydensivät arviotaan avoimilla vastauksilla. Läheisten antamissa arvioissa ja avoimissa vastauksissa korostuu vertaistuen tarve. Monelle läheiselle on tärkeää kuulla, että on olemassa muita samassa tilanteessa olevia.

”Keskustelut muiden kanssa antavat uusia näkökulmia ja vahvistavat toipumista. Siitä on saanut vertaistukea mitä muualla ei ole tarjolla.” 

”On helpottavaa lukea kuinka monilla muillakin on perhepiirissä lähimmäisellä (huume)riippuvuus. Luulin olevani ainoa ja ennen keskustelupalstaa ajattelin, että vika onkin minussa, mutta nyt tiedän että läheistäni hallitsee riippuvuus eikä syy ole minun.”

”On erittäin tärkeää voida keskustella ihmisten kanssa, joilla on antaa vertaistukea läheisen peliriippuvuuteen. Ilman tätä tuskin jaksaisin jokapäiväistä elämää.”

”Alkoholistin läheisenä se on toiminut ainoana kanavana purkaa tunteita ja löytää samassa tilanteessa olevia ihmisiä.”

”Alkoholistin omaisten apu on ollut korvaamatonta. Olen sen avulla pystynyt irtautumaan epäterveellisestä suhteesta ja päässyt itse masennuksesta eroon.”

Samalla useat vastaajat etsivät Päihdelinkistä yleistä tietoa riippuvuuksista sekä vastausta kysymykseen: Miten auttaa läheistä? Tämä kysymys esitetään usein myös neuvontapalvelussa, jonka suosio läheisten keskuudessa onkin kyselytutkimuksen perusteella korkeampi kuin itse käyttäjien.

                      ”Olen hakenut tietoa/neuvoja läheisen päihteidenkäytön takia.”

”Toivon saavani neuvoa ja apua auttaakseni läheistäni oikealla tavalla.”

”Haen veljelle hoitokeinoa.”

Läheisille saattaa myös olla tärkeää lukea päihteiden käyttäjien kokemuksia. Käyttäjien tarinoista ja keskusteluista haetaan ymmärrystä sekä tietoa.

”Hakeuduin sivustolle puolison (nyt ex-miehen) alkoholiongelman vuoksi. Vertaistuki Kotikanavalla auttoi jäsentämään todella sekavaa tilannetta ja tuki minua eropäätöksessä. Ilman kotikanavaa tuskin olisin selvinnyt myrskynsilmästä normaaliin elämään näin vähillä vaurioilla. Lopettajia lueskelin myös, koska halusin ymmärtää alkoholismin mielenliikkeitä ja sairautta yleisesti.”

Vaikka läheisten arviot ovat pääosin positiivisia, kokee muutama vastaaja, ettei ole löytänyt Päihdelinkistä riittävästi tukea ja tietoa. Läheisten erilaisia rooleja tuleekin jatkossa nostaa esiin monipuolisemmin.

”Olen alkoholistin lähiomainen, mutta en puoliso enkä kumppani, vaan eläkkeellä oleva äiti. minunlaisten kokemuksia on erittäin harvoin, tuskin ollenkaan tarinoissa ja keskusteluissa.” 

Kyselyn tulokset osoittavat, että läheiset ovat sekä löytäneet Päihdelinkin että ovat luultavasti merkittävä käyttäjäryhmä myös tulevaisuudessa. Avointen vastausten perusteella usealla ensi kertaa Päihdelinkissä vierailevalla vastaajalla on odotuksia nimenomaan läheiselle tarjottavasta tuesta.

”Olen alkoholistin läheinen ja tämä on uusi tilanne minulle. Tarvitsen tietoa. Koko elämä on nyt yhtä kaaosta ja tarvitsen eväitä tästä selviämiseen.”

”Kuulin juuri eläkkeelle jääneen perhetuttumme alkoholinkäytön lisääntyneen vaaralliselta tuntuvan suureksi. Haluaisin siis löytää hieman tietoa yleisesti niin alkoholin aiheuttamien sairauksien oireista ja myös neuvoja miten voisi auttaa häntä ja myös hänen vaimoaan tässä tilanteessa.”