Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Tuki päihteiden käyttäjille ja muita riippuvuushaittoja kokeville

Oman tilanteen takia Päihdelinkissä vierailevien riippuvuuksia tarkastellaan alla olevassa kuviossa 8. Vastaaja on voinut valita useamman vastausvaihtoehdon. Suurin osa kyseiseen käyttäjäryhmään kuuluvista vastaajista (55%) ilmoitti kokevansa alkoholiriippuvuutta. Toiseksi yleisin vastaus oli riippuvuus tupakkaan (25%). 20% vastasi, ettei koe olevansa riippuvainen. 5% ilmoitti olevansa riippuvainen jostain muusta, mitä oli mahdollista selventää avoimella vastauksella. Yleisimmät avoimen vastausvaihtoehdon kautta ilmoitetut riippuvuudet olivat läheisriippuvuus, riippuvuus viiltelyyn sekä syömishäiriö.

Kuvio 8: Mikä riippuvuus oman tilanteen vuoksi Päihdelinkissä vierailevalla vastaajalla on 2016 (%) (n=726)

Vastaajat arvioivat Päihdelinkin onnistumista eri väittämien avulla. Alla olevassa taulukossa (kuvio 9) on oman tilanteen takia Päihdelinkissä asioivien vastaajien arvio siitä, miten Päihdelinkki on onnistunut antamaan vertaistukea, tukemaan kuntoutumista, vaikuttamaan hoitoon hakeutuiseen, tarjoamaan tietoa eri päihteistä, riippuvuuksista sekä hoitomahdollisuuksista, auttamaan ymmärtämään läheisen tai tuttavan tilannetta, ohjaamaan vähemmän haitalliseen päihteiden käyttöön, auttamaan joko lopettamaan tai vähentämään päihteiden käytön tai houkuttelemaan päihteiden käyttöön. Vastausvaihtoehtoa ”ei koske minua” ei ole erikseen analysoitu taulukossa.

 
Kuvio 9: Oman tilanteen takia Päihdelinkissä vierailevien arvio Päihdelinkin vaikutuksista (”Päihdelinkki on onnistunut…”)

Taulukon perusteella oman tilanteen takia Päihdelinkissä vierailevat löytävät sivustolta apua, tukea ja hyödyllistä tietoa päihteistä, riippuvuuksista ja hoitomahdollisuuksista. Viimeistä väittämää lukuun ottamatta yli 60% vastaajista arvioi Päihdelinkin onnistuneen jokaisen väittämän kohdalla melko hyvin tai erittäin hyvin. Korkeimman arvion sai väittämä, jonka mukaan Päihdelinkki onnistuu antamaan hyödyllistä tietoa päihteistä ja riippuvuuksista (92% vastaajista vastasi melko hyvin tai erittäin hyvin). 23%  vastaajista arvioi kuitenkin Päihdelinkinkin onnistuneen myös houkuttelemaan päihteiden käyttöön tai muuhun riippuvuuteen joko melko tai erittäin hyvin.

Vastaajat arvioivat tämän jälkeen Päihdelinkin eri osioiden hyödyllisyyttä yllä olevien väittämien näkökulmasta (kuvio 10). Vastaaja on voinut valita useamman vastausvaihtoehdon ja yhteensä vastauksia annettiin 1138. Suosituimmat vastausvaihtoehdot olivat keskustelu (47%) sekä testit ja laskurit (46%).

Kuvio 10: Oman tilanteen takia Päihdelinkissä vierailevien arvio hyödyllisimmistä osioista edellisessä kuviossa 9 olevien väittämien kannalta (%) (n=649)

Arviota oli mahdollista täydentää avoimella vastauksella. Avoimella vastauksella selvitettiin myös, miten Päihdelinkki on vaikuttanut vastaajan omaan päihteiden käyttöön tai muuhun riippuvuuteen sekä vertaistuen merkitystä vastaajan elämässä. Seuraavassa kootusti avoimista vastauksista nousseita ajatuksia.

Avoimet vastaukset täydentävät käsitystä, jonka mukaan Päihdelinkkiä hyödynnetään monipuolisesti ja eri osioita käytetään tyypillisesti rinnakkain. Osalle Päihdelinkin käyttö kuitenkin rajoittuu vain yhteen osioon, avointen vastausten perusteella esimerkiksi laskureihin.

”Olen rekisteröitynyt rahapelipäiväkirjaan ja saanut sitä kautta jonkin verran apua ongelmiini. Olen myös osallistunut keskusteluun foorumilla. ” 

”Aiemmin olen lähinnä lukenut keskusteluita, koska siellä on todellisin käyttäjien info päihteistä. Sittemmin kun olen alkanut harkitsemaan päihteiden vähentämistä, olen myös lukenut omia oppaita ja tehnyt testejä. Auttaa taas motivoitumaan ja keskittämään ajatukset, jos käyttö houkuttaa.” 

”En käytä Päihdelinkkiä muuhun kuin promillelaskuriin, koska Päihdelinkin promillelaskurin käyttö on helpoin muihin netissä oleviin laskureihin verrattuna.” 

Vastausten perusteella Päihdelinkistä löytyy hyödyllistä sisältöä eri tilanteisiin. Kyselyyn vastanneiden päihteiden käytön aste myös vaihtelee runsaasti käyttävistä käyttöään tarkasteleviin ja käytön kokonaan lopettaneisiin.

Sisällöllisesti avoimissa vastauksissa nousee esiin vertaistuellisen keskustelualueen merkitys sekä omien kokemusten peilaaminen muiden kertomuksiin. Moni on ymmärtänyt tilanteensa vakavuuden lukemalla muiden tarinoita. Samalla muiden kokemukset toimivat motivaatiotekijänä osalle vastaajista myös päihteiden käytön lopettamisen jälkeen.  

”Olen onnistunut luopumaan alkoholista kokonaan, sillä saatuani mahdollisuuksia lukea toisten tarinoista ja pohdintoja alkoholin haitalliseen käyttöön liittyvistä syistä olen päässyt myös omien pulmieni äärelle.” 

”Päihdelinkki tarjoaa tasaisen pinnan johon verrata omaa tilaa, jolloin myös katkon pitäminen ja ajoittaminen on helpompaa, jos meinaa mennä liian lujaa. Toisaalta keskusteluissa kun jaetaan realistisia kokemuksia eri päihteistä, pysyy järkevissä rajoissa omien kokeiluiden kanssa.” 

”Päihdelinkin keskusteluiden lukeminen on saanut minut suhtautumaan vähemmän vähättelevästi omaan alkoholiongelmaan.” 

”Vertaistuen merkitys on todella suuri. Enää en käy niin usein, kun alkoholiton elämä sujuu useimmiten omalla painollaan. Vaikeina aikoina saatoin käydä monta kertaa päivässä.”

”Olen ollut vuosia raittiina, mutta pidän hyvänä muistutuksena lukea tarinoita ja muutenkin perehtyä sairauteeni.” 

Suurelle osalle vastaajista vertaistuki on ennen kaikkea kokemusten jakamista, tukea ja keskustelua samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa. Osalle vastaajista Päihdelinkin vertaistuki tukee muita hoitomuotoja kun taas toisille Päihdelinkki on ainoa päihteettömyyden, vähentämisen tai haittojen vähentämisen tukimuoto. Useissa vastauksissa painotetaan myös Päihdelinkissä olevan vertaistuen alueellista ja ajallista saavutettavuutta sekä mahdollisuutta kirjoittaa nimettömänä. Myös häpeä nousee esiin avoimissa vastauksissa – omasta riippuvuudesta (tai läheisen riippuvuudesta) ei kehdata puhua muualla. 

”Muilta saamani kannustus ja palaute lämmittivät mieltä ja varmasti omalla tavallaan auttoivat pysymään pelaamatta. Muiden palstalaisten vastaavat kokemukset ja elämäntilanteet auttoivat ennen kaikkea selkeyttämään mielessä omaa tilannetta.” 

”Voin kirjoittaa ajatuksistani niin, että joku ymmärtää mistä kyse.” 

”Päihdelinkki on toiminut vertaistukena silloin kun kukaan muu ei ole käytettävissä, kuten pitkinä unettomina öinä.” 

”Vertaistuella on ollut suuri merkitys. Pikkukaupungissa asuessa ei saa vertaistukea mistään ilman että kaikki leimaa.” 

”Olen arka ja ujo ihminen ja siksi nimimerkillä on tosi mukava olla mukana keskusteluissa ja jakaa kokemusta.” 

”Kukaan muu ei ymmärrä enkä edes kehtaa asiasta enää kenellekään puhua paitsi täällä.”

Vertaistuesta on vastausten perusteella hyötyä monelle myös ilman aktiivista osallistumista itse keskusteluun.  

”Olen masentunut ja en kykene useinkaan poistumaan kotoa vertaisryhmiin, niin on merkitystä edes lukea muiden tarinoita.” 

”En itse ole osallistunut keskusteluihin, mutta olen löytänyt sieltä usein vastauksia mieltäni askarruttaneeseen kysymykseen. Mielestäni keskustelupalsta on tärkeä haittojen vähentämisessä, sillä vastaukset tulevat muilta addikteilta. Virallisten tahojen ohjeisiin voi joskus olla vaikea samastua.” 

Lisäksi vertaistuki on motivoinut useita vastaajia hakemaan myös muuta apua. 

”Ilman vertaistukea en olisi hakenut myös muuta apua.” 

Osa kävijäkyselyyn vastanneista ei kuitenkaan ole saanut apua tai tukea Päihdelinkistä. Näitä vastauksia oli vähemmän ja niitä perusteltiin harvakseltaan. Perustelut vaihtelivat oman tilanteen vaikeudesta erilaisiin näkemyksiin hyödyllisestä avusta. Useasti kielteinen vastaus liittyi tilanteeseen, jossa Päihdelinkkiin oltiin vasta tutustumassa.

”Olen löytänyt tietoa, mutta en ole onnistunut vähentämään tai lopettamaan sivuston avulla.”

”Olen sitä mieltä että lopputulos riippuu itsestä mitä on halukas ja valmis tekemään. Kertomuksia olen lukenut mutta nekin on tuttuja itselle, joten mitään uutta mullistavaa en ole kokenut.”

”En ole saanut vertaistukea.”

”Vasta tutustun sivuihin, mutta paljon on asiatietoa.”

”Ei vielä minkäänlainen, ehkä jatkossa vertaistuki voi olla jopa tärkeä.”

Avoimissa vastauksissa ilmenee erityisesti huumeidenkäyttäjien osin ristiriitaiset kokemukset Päihdelinkin sisällöstä ja sisällön hyödyllisyydestä. Osa vastaajista kokee sisällön tukeneen päihteidenkäytön lopettamista ja osa vastaajista on saanut Päihdelinkistä tietoa huumeiden ja lääkkeiden turvallisempaan käyttöön. Joillekin vastaajista on puolestaan tullut tunne, että etenkin keskustelualue kannustaa huumeiden käyttöön lopettamisen sijaan. Näissä vastauksissa korostuu kuitenkin mennyt aikamuoto, mikä saattaa johtua ylläpidon lisääntyneestä valvonnasta keskustelualueella.

”Päihdelinkki on auttanut ymmärtämään huumeidenkäytön lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutuksia, vieroitusoireita, yliannostustilanteiden tunnistamista. Testien tekeminen on auttanut hahmottamaan oman tilanteen vakavuutta, mikä on saanut pohtimaan hoitoon hakeutumista.” 

”Olen saanut tietoa päihdetuotteista ja niiden erilaisista käyttötavoista. Riippuvuus ei ole lisääntynyt eikä vähentynyt, pyrin vain käyttämään lääkkeitä/huumeita turvallisemmin.” 

”Toisaalta saan täältä valitettavasti myös vinkkejä korvikepäihteiden maailmaan.” 

”Joskus aikoinaan etsin vinkkejä käyttöön, että millä doseilla ja mitä koktaileja muut tekee.” 

”Aiemmin, ennen raitistumistani, luin keskustelupalstoja enimmäkseen hakeakseni turvallisia tapoja käyttää tai uusia käyttökokemuksia.”

”Kun vielä aktiivisesti käytin, etsin paljon keskusteluosiosta muiden kokemuksia eri päihteiden sekakäytöstä ja riskeistä etten vahingossa tappaisi itseäni vaarallisilla yhdistelmillä. Ylläpito voisi kyllä mielestäni puuttua tarkemmin nk. huumemyönteisten keskusteluiden ja kommenttien julkaisemiseen ja poistamiseen, välillä tuli olo että täällä pikemminkin kannustetaan jatkamaan käyttöä kuin lopettamaan.” 

Päihdelinkin tavoite on vähentää päihteiden käytöstä aiheutuvia haittoja, mikä näkyy selvimmin huumeiden haittavaikutuksista käydyssä keskustelussa ja yllä olevissa esimerkeissä. Vaikka päihteidenkäytön lopettamista tuetaan ja siihen kannustetaan, tarjotaan tietoa ja tukea myös muille käyttäjäryhmille ja käyttäjien erilaisille tavoitteille. Rajaus tai sen puute herättää ajatuksia myös yleisemmällä tasolla, samoin Päihdelinkissä vierailevien motiivit voivat olla moninaisia. Vastaukset ovat kuitenkin yksittäisiä ja yleisesti Päihdelinkin tarjoamiin palveluihin sekä niiden hyödyllisyyteen ollaan tyytyväisiä.

”Päihdelinkki on hyvä taustatuki. Mutta toisaalta olen aikoinani lukenut Päihdelinkkiä sen takia, että löytäisin sieltä (ja kyllä muuten löysinkin) itseäni huonomassa jamassa olevia. Ja kun näitä löytyi, saattoi hyvin korkata, koska ’eihän mulla nyt oo läheskään tuollaista tilannetta’."

”Päihdelinkin olisi terävöitettävä linjaansa ja otettava selkeä kanta päihderiippuvuuden pääasialliseen hoitoon: päihderiippuvuutta sairastavan ei ole mahdollista noudattaa ’kohtuutta’.” 

”Koen, että Päihdelinkin jossain määrin holhoava ja pelotteleva sävy jopa enemmän motivoi ihmisiä käyttämään päihteitä ilmastaakseen omaa valinnanvapauttaan.”