Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Käyttöehdot Raipe Rahapelipäiväkirja

Päivitetty 12.10.2020

Rekisteröinnin yhteydessä kerätyistä tiedoista muodostuu rekisteri, johon sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia (5.12.2018/1050). Tutustuthan myös tietosuojaselosteeseen sekä A-klinikkasäätiön yleiseen tietosuojaselosteeseen.

Kaikkia työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin pitäjää sitoo viranomaisille tehtävä ilmoitusvelvollisuus lastensuojelulain (13.4.2007/417) ja rikoslain (19.12.1889/39) mukaisesti. Suorat itsemurhaviestit ja selkeästi henkilöön kohdistuvat väkivaltauhkaukset ilmoitetaan poliisille.

Raipe Rahapelipäiväkirja

Raipe Rahapelipäiväkirjan tuotannosta vastaa A-klinikkasäätiö. Käyttäminen vaatii rekisteröitymisen palveluun. Rekisteröitymiseen tarvitaan toimiva sähköpostiosoite.

Rekisteröityminen tarjoaa rekisteröityneelle mahdollisuuden tallentaa omia tietoja järjestelmään, kuten annos- tai pelikirjauksia, muistiinpanoja ja tilastotietoja. Päihdelinkin tietokantaan tallentuu lokitiedot kirjautumisista ja täytetyistä sisällöistä. Tiedot eivät ole oletusarvoisesti ylläpitäjien nähtävillä. Tarvittaessa tiedot ovat A-klinikkasäätiön työntekijän haettavissa tietokannasta. Tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisteröinnissä annettuja tietoja käsitellään tietosuojalain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, palvelun hallintaan, kehittämiseen, markkinointiin, raportointiin ja tilastointiin. Rekisteröityneistä kerättyä aineistoa voidaan käyttää tutkimus- tai raportointi- tai kehittämistarkoituksiin. Aineistoja käytetään vain sellaisessa muodossa, joista on poistettu kaikki tunnistetiedot. Kaikkia tutkijoita pyydetään anomaan A-klinikkasäätiöltä tutkimuslupa aineistonkeruuseen.

Rekisteröityneellä on oikeus tarkastaa hänen käyttäjätilinsä tietoja ja pyytää tietoja korjattavaksi tai poistettavaksi. Raipe Rahapelipäiväkirjan rekisteröitynyt näkee itsestään tallennetut tiedot omasta profiilistaan ja voi tarvittaessa muokata tietojaan. Käyttäjätilin poistumisen yhteydessä sähköpostiosoite ja sisältötiedot poistuvat järjestelmästä kokonaan. Rekisteröitymisen yhteydessä annetut taustatiedot säilyvät tietokannassa tilastomuodossa.

Julkaistu 25.5.2018