Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Päihdelinkin ja Nuortenlinkin neuvontapalveluun haetaan vastaajia 

Päihdelinkki on A-klinikkasäätiön ylläpitämä matalan kynnyksen verkkopalvelu päihteistä ja riippuvuuksista. Palvelu on tarkoitettu päihteiden käyttäjille ja heidän läheisilleen sekä kaikille päihdetiedosta kiinnostuneille. Palvelu on hyödyllinen myös ammattilaisille ja opiskelijoille. Päihdelinkin neuvontapalvelussa (www.paihdelinkki.fi/neuvonta) päihdetyön ammattilaiset vastaavat päihteiden käyttöön ja riippuvuuksiin liittyviin kysymyksiin. Tarkoituksena on tarjota tietoa ja tukea päihteiden käytön tai päihdehaittojen vähentämisessä. 

Nuortenlinkki on A-klinikkasäätiön ylläpitämä nuorille suunnattu verkkopalvelu. Palvelu on tarkoitettu 12-20-vuotiaille nuorille. Nuortenlinkissä jaetaan tietoa päihteistä, riippuvuuksista ja mielenterveyteen ja elämänhallintaan liittyvistä asioista. Nuorilla on myös mahdollisuus purkaa ajatuksiaan ja olla vuorovaikutuksessa muiden nuorten ja Nuortenlinkin aikuisten kanssa. Nuortenlinkin neuvontapalvelussa (www.nuortenlinnki.fi/nettineuvonta) nuori voi kysyä mieltään askarruttavista asioista luotettavalta aikuiselta. 

Etsimme vastaajatiimiimme uusia verkkoneuvonnasta kiinnostuneita päihde-, mielenterveys ja nuorisotyön ammattilaisia vastaajiksi. Hakijalla tulee olla sosiaali- tai terveysalan koulutus sekä kokemusta päihdetyöstä tai nuorten kanssa tehtävästä työstä. Odotamme hakijalta hyvää suomen kielen kirjoitustaitoa. Aikaisempaa kokemusta verkkoneuvonnasta ei tarvitse olla, sillä koulutamme työhön. Innostus ja kiinnostus verkossa tehtävään asiakastyöhön sekä hyvät kirjalliset taidot riittävät.  

Neuvontapalveluun palkataan 2-4 uutta vastaajaa tuntityöhön. Haemme nyt erityisesti psykologeja, sekä lisäksi sosiaali- tai terveysalan koulutuksen saaneita päihde/riippuvuus-, nuoriso- tai lastensuojelutyötä tekeviä, kuten terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, sosionomeja tai sosiaalityöntekijöitä. Vastaajarekrytoinnissa painotetaan vastaajan mahdollisuuksia vastata sekä Päihdelinkin että Nuortenlinkin kautta tulleisiin kysymyksiin, eli vastaajalla tulee olla riittävä tietämys ja osaaminen päihde- ja riippuvuusasioista sekä nuorten elämään liittyvistä tekijöistä. Koska toiminnassa tavoitellaan aikaisempaa enemmän kysymyksiä Etelä-Karjalasta, Etelä-Savosta ja Kainuusta, tietämys näiden alueiden palveluista on eduksi.  

Verkkoneuvonta on nykyaikainen tapa työskennellä päihdetyön alalla. Tarjoamme mahdollisuuden oppia uudenlaisen tavan kohdata asiakkaita päihde- ja nuorisotyössä. Tukenasi on innostunut ja kokenut työtiimi, joka tapaa yhteisissä neuvontapalvelun koulutuksissa ja seminaareissa. 

Kysymyksiä neuvontapalveluun tavoitellaan 200 kuukaudessa. Vastaamiseen käytettävä aika määräytyy vastaajan oman aktiivisuuden ja mielenkiinnon mukaan. Vastaamiseen kuuluu päivystysvelvollisuus 2h/viikko. Oman aktiivisuuden mukaan vastaamista on enemmänkin, keskimäärin vastaamiseen käytetään 1-10h/kk päivystysajan lisäksi. Vastaamisesta maksetaan tuntikorvaus 25€/h. Työ tehdään etänä. 

Sopimus vastaajana toimimisesta tehdään ajalle 06-12/2020. Tämän jälkeen vastaajana on mahdollisuus jatkaa myös vuonna 2021. Työt tulee aloittaa mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin 1.7.2020. 

Lisätietoja: Pinja Rislakki p. 050 5628 971 tai Tiia Ruokosalo p. 045 6579 018. 

Kirjalliset hakemukset ja CV lähetetään 10.6.2020 mennessä osoitteella paihdelinkki@a-klinikka.fi.