Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Psykososiaaliset vaikeudet - Paradise24Fin

Paradise24fin kartoittaa henkilön toimintakykyyn liittyviä vaikeuksia. Lomaketta voi käyttää kerta-arviona tai kokonaistilanteen seurantaan. Lomake soveltuu hyödynnettäväksi sekä ammattilaiskäytössä että itsearvioinnissa.

Ammattilaisille

Jos mahdollista, lomake kannattaa täyttää hoidon alussa, jolloin lähtökohdaksi tulee tilanne ennen hoitoon hakeutumista. Asiakkaan tilanteessa tapahtuneista muutoksista saadaan tietoa, kun lomake täytetään useita kertoja esim. laitoshoidossa jakson alussa ja lopussa, avohoidossa 3-6 kuukauden välein. Päivämäärän merkitseminen lomakkeeseen on seurantakäytön kannalta hyvin tärkeää.

Vastauksia on hyvä käydä läpi yhdessä asiakkaan kanssa.Voitte esimerkiksi käydä läpi ne asiat, joiden kohdalla asiakas on kokenut suuria tai erittäin suuria vaikeuksia. Samalla voi kiinnittää huomiota siihen, kuinka monen asian osalta asiakas ei ole kokenut vaikeuksia.

Asiakkaan merkitsemistä muutostoiveista voi keskustella suhteessa hoidon tavoitteisiin. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota asiakkaan vapaasti kirjaamiin muutostoiveisiin. Erityisesti, jos kirjatut asiat jotka eivät sisälly lomakkeen 24 kysymykseen.

Seurantalomakkeessa voi tarkastella lisäksi seuraavia kysymyksiä: missä asioissa asiakkaan tilanne on muuttunut parempaan tai huonompaan suuntaan; onko asiakas saavuttanut tavoitteita, jotka oli aiemmin merkinnyt itselleen tärkeiksi.

Seuraavat kysymykset kuvaavat ongelmia ja vaikeuksia, joita olet viime aikoina voinut kokea. Vastaa kysymyksiin ajatellen viimeistä 30 päivää ja ottaen huomioon sekä hyvät että huonot päivät. Valitse kustakin kysymyksestä vain yksi vaihtoehto. Muista vastata kaikkiin kysymyksiin.

Rastita 'Muutostoiveet' -sarake niissä kysymyksissä (1-5 kpl), joihin toivot eniten muutosta. Lomakkeen lopussa oleviin avoimiin kenttiin voit myös kirjoittaa omin sanoin asioita, joihin toivot muutosta.

vuotta.

 

Paradise24fin-kysymyssarjalla kartoitetaan viime aikoina koettujen psykososiaalisten vaikeuksien määrää ja voimakkuutta. Lomake soveltuu sekä kerta-arvioksi että henkilön kokonaistilanteen seurantaan. Paradise24fin lomaketta voi käyttää hoitosuunnitelman tekemisen ja seuraamisen tukena.

 

Paradise24-kysymyssarja on kehitetty professori Alarcos Ciezan johtamassa EU-hankkeessa Psychosocial Factors Relevant to Brain Disorders in Europe eli Aivotoiminnan häiriöihin liittyvät psyko-sosiaaliset vaikeudet Euroopassa (PARADISE). Hankkeessa kehitettiin tutkimustietoon pohjautuvat käytännöllinen kysymyssarja, joka linkittyy kansainväliseen toimintakyky luokitukseen (ICF).

Tavoitteena oli hoitoon, kuntoutukseen ja tutkimukseen soveltuva kysymyssarja, joka sisältää useiden aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti esiintyvät psykososiaaliset vaikeudet. Kehittäminen perustui systemaattisiin kirjallisuuskatsauksiin sekä haastatteluihin koskien dementiaa, depressiota, epilepsiaa, migreeniä, MS-tautia, Parkinsonin tautia, skitsofreniaa, aivoverenkierron häiriötä ja päihderiippuvuutta. A-klinikkasäätiö edusti EU-hankkeessa päihdetyön asiantuntemusta.

Suomenkielinen Paradise24fin-lomake sisältää EU-hankkeessa kehitetyn kysymyssarjan. Paradise24fin-lomake on vertailukelpoinen kansainväliseen lomakkeeseen, jossa vastausvaihtoehtoja on vain kolme. Paradise24fin-lomakkeessa asteikko on 5-portainen, jotta pienetkin seurannan aikana tapahtuvat muutokset kirjautuvat. Suomalaiseen lomakkeeseen on työntekijöiden toiveiden pohjalta lisätty myös muutostoiveisiin liittyvä osio.

Suomenkielistä lisätietoa:
Paradise-hanke
Tausta ja käyttöohjeet

Tieteellisiä artikkeleita PARADISE-lomakkeen kehittämiseen liittyen:
Cieza, A, Anczewska, M, Ayuso-Mateos, JL, Baker M, Bickenbach J, Chatterji S, Hartley S, Leonardi M, Pitkänen T, and the PARADISE Consortium (2015). Understanding the impact of brain disorders: towards a ‘horizontal epidemiology’ of psychosocial difficulties and their determinants. Hyväksytty julkaistavaksi Plos One.

Cieza, A., Sabariego C, Anczewska, M, Ballert C, Bickenbach J, Cabello M, Giovannetti A, Kaskela T, Leonardi M, Mellor B, Pitkanen T, Raggi A, Świtaj P, Chatterji S and the PARADISE Consortium (2015). PARADISE 24: a measure to assess the impact of brain disorders on people’s lives based on the hypothesis of ‘horizontal epidemiology’. Plos One. July 6th 2015 1- 15. DOI:10.1371/journal.pone.0132410 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0132410

Lisätietoja vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen, tuuli.pitkanen@a-klinikka.fi