Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

”Kylpysuolat” (eng. ”Bath Salts”)

Julkaistu 25.9.2012

Niin kutsutun kylpysuolan huumekäyttö on yleistynyt USA:ssa ja vuoden 2007 tienoilla ilmiö rantautui myös Eurooppaan. Ainetta on saatavilla lukuisilla eri kauppanimillä (mm. Cloud 9, Cloud 10, White Lightning, Ivory Wave, Zoom, Blue Silk, Cotton Cloud, Vanilla Sky, Ocean Burst, Purple Wave, Ivory Snow, Pure Ivory, White Dove, Snow Day, Dynamite jne.) sekä valkoisena että kellertävänä jauheena, vaaleina kristalleina ja kapseleina. Usein ainetta markkinoidaan kylpysuolana, kasviravinteena tai hyttysmyrkkynä vaikka todellisuudessa aineella ei ole mitään tekemistä kylpysuolan tai kasviravinteen kanssa.

”Kylpysuola” voi sisältää kauppanimestä riippuen lähes mitä vain, mutta pohja-aineena se sisältää miltei poikkeuksetta synteettisiä katinoneja.

Katinonit ovat keskushermostoa stimuloivaa ainetta, jota esiintyy luonnollisesti khatina tunnetussa Catha edulis -kasvissa. ”Kylpysuolan” pohja-aineina käytettyjä synteettisiä katinoneja ovat esimerkiksi MDPV eli metyleenidioksipyrovaleroni, mefedroni eli 4-metyleenimetkatinoni sekä metylooni eli 3,4-metyleenidioksi-n metyylikatinoni. Myös muita synteettisiä katinoneja voidaan valmisteesta riippuen käyttää.

Käyttötavat

”Kylpysuolaa” käytetään nuuskaamalla, polttamalla, suoneen tai lihakseen pistämällä sekä suun kautta nieltynä paperiin käärittynä annoksena eli ”pommina”.

Yliannostuksen riski on suuri. Aineen annostelussa on huomioitava, että käyttöannokset ovat selvästi pienempiä kuin esimerkiksi amfetamiinin käyttöannokset. Myös myyntierät ovat usein suuria ja osassa myyntieristä ohjeistus annostuksen suhteen on moninkertainen verrattuna määriin, joilla vaikutus todellisuudessa saavutetaan. ”Kylpysuolan” todellinen koostumus voi olla valmisteesta riippuen lähes mitä tahansa, minkä vuoksi annostuksen suhteen on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta.

Vaikutukset

Esimerkkejä toivotuista vaikutuksista:
kohonnut vireystila, empatia, avoimuus, kohonnut seksuaalinen halukkuus

Esimerkkejä fyysisistä ei-toivotuista vaikutuksista:
sydämen tiheälyöntisyys, kohonnut verenpaine, verisuonten supistuminen, rytmihäiriöt, liikalämpöisyys ja kuumeilu, hikoilu, lihasten vapina ja kouristelu, kohtaukset, halvauskohtaukset ja aivohalvaus, aivojen turvotus, hengenahdistus, sydämen ja verisuonten kunnon romahtaminen, sydänveritulppa, kuolema

Esimerkkejä psyykkisistä ja käyttäytymiseen liittyvistä ei-toivotuista vaikutuksista:
paniikkikohtaukset, ahdistuneisuus, hämmentyneisyys, kiihtyneisyys, vainoharhaisuus, voimakkaat aistiharhat, psykoosi, aggressiivinen ja väkivaltainen käyttäytyminen, itsetuhoinen käyttäytyminen, itsemurha-ajatukset, unettomuus, anoreksia, masentuneisuus, huonovointisuus ja epämiellyttävä olo (dysforia)

”Kylpysuolan” vaikutusaika vaihtelee käyttötavasta riippuen kolmesta kahdeksaan tuntiin. Aineen pitkäaikainen käyttö johtaa toleranssin kasvuun ja riippuvuuteen. ”Kylpysuolan” on todettu aiheuttavan huomattavia neurologisia ja psykiatrisia muutoksia myös niillä muita stimulantteja käyttäneillä henkilöillä, joilla muutoksia ei aiemmin ole havaittu.

Vaikutusmekanismeista

Synteettiset katinonit ovat kemiallisen rakenteensa puolesta osittain samankaltaisia kuin amfetamiini ja sen johdannaiset. Lisäksi käyttäjien raportoimat kokemukset ”kylpysuolan” vaikutuksista ovat sekä stimuloivia että psykoaktiivisia, ja täten muistuttavat osittain esimerkiksi amfetamiinin, MDMA:n ja LSD:n raportoituja vaikutuksia. Tästä syystä voisi ajatella, että ”kylpysuolan” vaikutusmekanismit voisivat olla lähellä amfetamiinin ja sen johdannaisten vaikutusmekanismeja.

”Kylpysuolan” vaikutusmekanismi riippuu kuitenkin siitä, mitä pohja-ainetta sen valmistukseen on käytetty. Eläinkokeiden perusteella on havaittu, että eri synteettiset katinonit vaikuttavat keskushermoston välittäjäainepitoisuuksiin eri tavoin. ”Kylpysuolan” vaikutusmekanismi voi siis olla hyvinkin erilainen sen pohja aineesta riippuen.

”Kylpysuolan” todellinen koostumus voi olla valmisteesta riippuen mitä tahansa, mikä vähentää saatavilla olevan tiedon yleistettävyyttä. Yleisellä tasolla vaikutusmekanismeista tiedetään ihmisillä vielä äärimmäisen vähän, sillä valmisteita on lukuisia, ja niiden koostumus vaihtelee hyvin laaja-alaisesti. Toistaiseksi tieto ”kylpysuolan” vaikutusmekanismeista pohjautuu pitkälti eläinkokeista saatuun tietoon tai siihen, että pohja-aineena käytetty synteettinen katinoni on kemialliselta rakenteeltaan sekä raportoiduilta vaikutuksiltaan samankaltainen kuin jokin muu tunnetumpi yhdiste.

Saana Sarparanta
sosiaaliterapeutti
Espoon Vinkki, A-klinikkasäätiö

 

Fass, J., Fass, A. & Garcia, A. (2012). Synthetic Cathinones (Bath Salts): Legal Status and Patterns of Abuse. The Annals of Pharmacotherapy 46, 436–441.

Kriikku, P., Wilhelm, L., Schwarz, O. & Rintatalo, J. (2011). New designer drug of abuse: 3,4-Methylenedioxypyrovalerone (MDPV). Findings from apprehended drivers in Finland. Forensic Science International, 210, 195–200.

Prosser, J. & Nelson, L. (2012). The Toxicology of Bath Salts: A Review of Synthetic Cathinones. Journal of Medical Toxicology 8, 33–42.

Ross, E., Watson, M. & Goldberger, B. (2011). ”Bath Salts” Intoxication. The New England Journal of Medicine 365; 10, 967–968.

Spiller, H., Ryan, M., Weston, R. & Jansen, J. (2011). Clinical experience with and analytical confirmation of ”bath salts” and “legal highs” (synthetic cathinones) in the United States. Clinical Toxicology 49, 499–505.

Winder, G., Stern, N. & Hosanagar, A. (2012). Are “Bath Salts“ the next generation of stimulant abuse? Journal of Substance Abuse Treatment, article in press.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä annettu: 1675 - Keskiarvo: 2