Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Naltreksoni

Julkaistu 8.12.2011

Naltreksonia (mm. Naltrexon Vitaflo 50 mg) on käytetty alkoholismin hoidossa 90-luvun lopusta alkaen. Se vaikuttaa elimistön opioidijärjestelmän välityksellä. Opioidijärjestelmä on kytköksissä elimistön dopamiinijärjestelmään, joka liittyy mielihyvän kokemiseen. Käytännössä naltreksoni vähentää alkoholin nauttimisen tuottamaa mielihyvää estämällä opioidijärjestelmän toimintaa. Naltreksoni lisää raittiiden päivien määrää ja vähentää retkahduksia sekä pienentää riskiä hallitsemattomaan juomiseen pienenkin nautitun alkoholimäärän jälkeen. Myös käytetyt alkoholimäärät pienenevät.  Juominen on kuitenkin mahdollista, eikä yhteiskäyttö alkoholin kanssa aiheuta vaaraa.

Tutkimustulokset naltreksonin hyödystä alkoholismin hoidossa eivät ole täysin yhtenevät, sillä joissakin tutkimuksessa lääkehoito ei poikennut lumelääkkeestä. Pääsääntöisesti tutkimukset kuitenkin tukevat naltreksonin hyödyllisyyttä. Naltreksonia voidaan käyttää alkoholismin hoidon lisäksi myös muihin käyttötarkoituksiin, mutta niitä ei käsitellä tässä artikkelissa. Naltreksonia ei tule sekoittaa naloksoniin, jota käytetään mm. eräiden huumeiden suonensisäisen käytön hillitsemiseen.

Annostus

Naltreksonihoidon voi aloittaa, vaikka on alkoholin vaikutuksen alaisena. Suositusannos aikuisille on 50 mg naltreksonihydrokloridia kerran vuorokaudessa, mielellään aamulla. Aloitusjakson tulisi kestää kolmen kuukauden ajan. Hoidon kokonaiskestoa ei ole rajoitettu. Naltreksonia voidaan käyttää myös tarvittaessa (juhlat, lomat, voimakas alkoholin himo).

Naltreksonihoidon tulee aloittaa alkoholismin hoitoon perehtynyt henkilö, ja hoitoa tulee valvoa. Lääkehoidon aikana tukihoidon avulla pyritään oppimaan pois alkoholin käytöstä. Tästä johtuen etenkin aloitusjakson tulisi olla riittävän pitkä. Haittavaikutusten vähentämiseksi aloitusannos voi olla hyvin pieni, jonka jälkeen annosta nostetaan asteittain. Pitkään kestäneen naltreksonihoidon voi keskeyttää äkillisesti, sillä yhdiste ei aiheuta riippuvuutta. Jotkin potilaat saattavat hyötyä annoksen pienentämisestä asteittain.

Alle 18-vuotiaille tai iäkkäille naltreksonia ei suositella, sillä lääkkeestä ei ole riittävästi tutkimustietoa. Raskaana oleville tai imettäville hoitoa ei suositella myöskään puutteellisten tutkimusten johdosta.

Naltreksoni on reseptilääke. Sitä voidaan toimittaa apteekista peruskorvattuna vain lääkärin antaman B-lausunnon jälkeen. Lääkärinlausunto on tarkoitettu Kansaneläkelaitosta varten, ja siinä perustellaan asiakkaan tarvitseman hoidon tarve. Lausunnon perusteella Kansaneläkelaitos voi myöntää oikeuden lääkkeen peruskorvaukseen. Korvauksen edellytyksenä on lääkehoidon ohella annettava tukihoito. Korvaus myönnetään aina kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Naltreksonin ominaisuudet

Naltreksoni soveltuu myös pitkäaikaiseen käyttöön. Suomalaistutkimuksessa naltreksoni vähensi tutkittavien juomiskertoja sekä pienensi juotuja alkoholimääriä. Myös retkahtamisia tapahtui harvemmin. Keskeistä oli lääkehoidon rinnalla annettava tukihoito. Naltreksonihoito auttaa etenkin sellaisissa hoitomalleissa, joissa ei edellytetä täydellistä raittiutta.

Naltreksoni imeytyy nopeasti, ja huippupitoisuus veressä saavutetaan noin tunnissa. Naltreksoni muuttuu elimistössä aktiivisiksi aineenvaihduntatuotteiksi, mikä pidentää kokonaisvaikutusaikaa. Tästä johtuen lääke voidaan ottaa kerran vuorokaudessa. Naltreksoni ei aiheuta psyykkistä tai fyysistä riippuvuutta, eikä elimistö totu naltreksoniin.

Haittavaikutukset ja yhteisvaikutukset

Naltreksonihoidon aikana hyvin yleisiä haittavaikutuksia ovat mm. pahoinvointi, levottomuus ja voimattomuus. Yleisiä haittoja ovat mm. vatsan toiminnan häiriöt (ripuli, ummetus), alakuloisuus, huimaus ja erektiohäiriöt. On hyvä muistaa, että kaikki haittavaikutukset eivät välttämättä johdu naltreksonista, vaan liittyvät ennemminkin – mahdollisesti jo pitkään jatkuneen – alkoholin käytön vähentymiseen tai loppumiseen (krapula, yleisesti heikko terveydentila). Naltreksoni saattaa vaikuttaa heikentävästi ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Naltreksonihoitoon liittyy maksan toiminnan tarkistaminen ennen hoidon aloittamista sekä hoidon aikana.

Naltreksonia ei saa missään nimessä käyttää yhtä aikaa esimerkiksi kivun hoitoon tarkoitettujen opioidilääkkeiden (mm. fentanyyli, morfiini) tai opioidikorvaushoitolääkkeiden (buprenorfiini, metadoni) kanssa. Naltreksoni estää kyseisten opioidien vaikutuksen ja voi laukaista jopa vuorokausia kestävät vieroitusoireet. Vieroitusoireita ei saa yrittää kumota ottamalla suurempia annoksia opioidilääkkeitä, sillä naltreksonin vaikutuksen loputtua nämä opioidit saattavat aiheuttaa kuolemaan johtavan hengityslaman.

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty kunnolla, joten naltreksonin aiheuttamista yhteisvaikutuksista ei ole tietoa. Tiedetään, että naltreksoni suurentaa alkoholin himoa vähentävän akamprosaatin (Suomessa erityisluvallinen valmiste) pitoisuutta. Alkoholin käytön täysin estävän disulfiraamin kanssa naltreksonia voidaan käyttää, mutta johtuen molempien lääkeaineiden aiheuttamasta maksakuormituksesta yhteiskäytön tulisi olla ajallisesti lyhyt.

Yliannostus

Naltreksoni on kohtuullisen turvallinen yhdiste. Suuretkaan annokset (jopa 800 mg päivässä viikon ajan) eivät ole tutkimuksien mukaan aiheuttaneet vakavia oireita. Yliannostusta epäiltäessä kannattaa varmuuden vuoksi ottaa yhteys päivystävään lääkäriin. Yliannostustapauksien hoito on oireenmukaista.

Huolestuttaako sinua oma tai läheisesi alkoholin käyttö? Tee käyttöä kartoittava AUDIT-testi!

Veli-Matti Surakka
proviisori

 

Alho H, Sinclair JD: Alkoholismin hoito: naltreksonin onnistunut käyttö. Kansanterveys-lehti 3/2002.

Huttunen MO: Alkoholinkäyttöä estävät lääkkeet, 2008. Haettu internetistä 26.10.2011 osoitteesta: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=lam00079.

Hyryläinen M: Viinatutkija luottaa suomalaisiin. Kansanterveys-lehti 9/2003. Haettu internetistä 26.10.2011 osoitteesta: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/102832/2003_9.pdf?sequence=1

Kansaneläkelaitoksen päätös rajoitetusti peruskorvattavista lääkkeistä: 309 Naltreksoni. Haettu internetistä 26.10.2011 osoitteesta: http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/alias/laake309.

Krystal JH, Cramer JA, Krol WF, Gail D, Kirk F, Rosenheck RA: Naltrexone in the Treatment of Alcohol Dependence. The New England Journal of Medicine 345(24): 1734–1739, 2001.

O'Malley S: Treatment Improvement Protocol (TIP) Series 28: Naltrexone And Alcoholism Treatment. Haettu internetistä 21.11.2011 osoitteesta: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK14546/.

Tacke U, Holopainen A, Kuoppasalmi K: Päihderiippuvuus. Kirjassa: Kliininen farmakologia ja lääkehoito, 2011.

Toneatto  T, Brands B, Selby P, Sinclair D: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Naltrexone in the Treatment of Concurrent Alcohol Dependence and Pathological Gambling, 2004.

Valmisteyhteenveto: Naltrexon Vitaflo.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä annettu: 2371 - Keskiarvo: 3