Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Lyhytneuvonta (Mini-interventio)

Päivitetty 21.3.2013

Mini-interventio on terveydenhuollossa tapahtuva alkoholin riskikuluttajan lyhyt neuvonta. Sen avulla hoitaja tai lääkäri pyrkii tukemaan potilasta alkoholin käytön vähentämisessä silloin, kun käyttö on runsasta, mutta siitä ei ole vielä ehtinyt aiheutua mainittavia haittoja.

Mini-interventio sisältää alkoholin kulutuksen kartoittamisen, neuvonnan ja mahdollisesti muutaman seurantakäynnin. Käynnit ovat lyhyitä, normaalin terveyskeskuskäynnin mittaisia.

Lääkärin vastaanotolla käyvistä aikuisista naisista keskimäärin joka kymmenes ja miehistä joka viides käyttää alkoholia liikaa. Koska ongelma on yleinen ja siihen voi liittyä monenlaisia oireita, suositellaan, että terveydenhuollossa kaikilta potilailta kysytään alkoholin käyttöä hoitosuhteen jossain vaiheessa.

Kysyminen on suositeltavaa myös erilaisten terveystarkastusten yhteydessä, koska nämä tarjoavat hyvän tilaisuuden ehkäistä ennalta alkoholin mahdollisesti myöhemmin aiheuttamia haittoja.

Erityisesti silloin, kun potilas valittaa sellaista oiretta, jonka syynä on usein alkoholin riskikulutus (masentuneisuus, ahdistuneisuus, unettomuus, sukupuolielämän häiriöt, kohonnut verenpaine, sydämen rytmihäiriöt, epämääräiset vatsavaivat, muisti-, tasapaino tai raajojen tuntohäiriöt) tai kysymyksessä on tapaturma tai toistuvat sairaslomapyynnöt, alkoholin käytön kartoittaminen on odotettavissa. Haastattelun lisäksi saatetaan pyytää täyttämään esimerkiksi AUDIT-lomake. Joskus tarkastetaan muutamia verikokeita.

Tavallisia alkoholin käyttöön liittyviä kysymyksiä ovat käytön tiheys sekä kerralla juotu juomamäärä ja -laatu. Myös humalajuomista kysytään. On tärkeää olla rehellinen ja pyrkiä tarkasti muistelemaan alkoholin todellista kulutusta. Näin voidaan säästyä hankaliltakin tutkimuksilta vastaanotolle alkujaan tuoneiden oireiden selvittämisessä.

Jos humalajuominen toistuu joka viikonloppu (vähintään 5 annosta naisille ja yli 7 annosta miehille, kun annos on esimerkiksi 0.33 l keskiolutta) tai naisen säännöllinen päivittäiskäyttö on yli 2 annosta ja miehen yli 3 annosta, mini-interventiohoito on todennäköinen. Samoin, jos AUDIT-kyselyssä pisteitä on miehellä kahdeksan ja naisella kuusi tai enemmän.

Tämän jälkeen lääkäri tai hoitaja kertoo runsaan kulutuksen merkityksestä potilaan omalle terveydelle suhteessa koettuihin oireisiin sekä vähentämisen hyödyistä ja keinoista. Usein annetaan myös kirjallisia neuvoja. Useimmiten potilas itse päättää, millaisen tavoitteen hän haluaa itselleen asettaa. Potilaan oma halu muutokseen huomioidaan ja sitä tai sen puutetta myös kunnioitetaan. Potilaan toiminnan tai ratkaisujen moralisointi ei kuulu mini-interventiohoitoon.

Tutkimuksissa, joihin on muutaman vuosikymmenen aikana osallistunut maailmassa suuri joukko alkoholin riskikuluttajia, mini-interventio on todettu tehokkaaksi hoitokeinoksi. Jos lääkäri tai hoitaja ei sitä jostain syystä anna, potilaalla on oikeus tehdä aloite ja pyytää neuvontaa epäillessään kulutuksensa ylittävän riskimäärät.

LKT Kaija Seppä
professori, Tampereen yliopisto

Lue lisää:
Käypä hoito -suositukset/lyhytneuvonta

Alkuperäinen julkaisu 31.1.2005

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä annettu: 2638 kpl