Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Rattijuoppous Suomessa

Päivitetty 12.10.2012

Rattijuopumukseen syyllistyminen

Rikoslain mukaan moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja syyllistyy rattijuopumukseen, jos hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon aikana tai välittömästi sen jälkeen vähintään 0,5 promillea tai hänellä on litrassa uloshengitysilmaa vähintään 0,22 milligrammaa alkoholia. Törkeän rattijuopumuksen raja on 1,2 promillea tai vastaavasti alkoholia litrassa uloshengitysilmaa vähintään 0,53 milligrammaa.

Rattijuopumukseen liittyvät rangaistukset

Rattijuopumuksesta on rangaistuksena sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta ja törkeästä rattijuopumuksesta vähintään kuusikymmentä päiväsakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Mahdolliset vamman- tai kuolemantuottamukset lisäävät rangaistuksen kokonaismäärää. Viranomaisella on myös oikeus määrätä rattijuoppo ajokieltoon ja ottaa häneltä ajokortti pois joko määräaikaisesti tai pysyvästi. Rattijuoppo voi menettää myös oikeudet liikenne- ja autovakuutuskorvauksiin. Hän maksaa itse kaikki tutkimus- ja oikeudenkäyntimaksut ja on korvausvelvollinen vakuutusyhtiölle sen ulkopuolisille maksamista korvauksista sekä kyydissään olleiden matkustajien vahingoista.

Rattijuopumus tieliikenteessä

Alkoholi on Suomessa osallisena noin joka neljännessä kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa ja noin joka yhdeksännessä loukkaantumistapauksessa (lähde 1). Vuosittain rattijuopumusonnettomuuksissa kuolee keskimäärin 80 ja loukkaantuu 900 henkilöä. (2)

Vahinkoriski kasvaa jyrkästi veren alkoholipitoisuuden noustessa. Tarkkaavaisuuden jakamisessa ja liikkuvien kohteiden seurannassa ilmenee puutteita kliinisten kokeiden mukaan yleensä jo, kun kuljettajan veren alkoholipitoisuus ylittää 0,2 promillea. Riski on keskimäärin kolminkertainen veren alkoholin ollessa 0,8 promillea ja 40-kertainen, kun veren alkoholi ylittää 1,5 promillea. (1)

Tienvarsitutkimusten mukaan liikennevirrassa joka 800. kuljettaja on rattijuoppo ja joka 180. kuljettaja ajaa alkoholia veressään. (3)

Vuosittain jää kiinni yli 20 000 rattijuoppoa. Heistä yli puolet on törkeään rattijuopumukseen syyllistyneitä (1). Liikenneturvan kyselytutkimuksen mukaan rattijuopumusta pidetään Suomessa kaikkein vakavimpana liikennerikkomuksena. (4)

Rattijuopon profiili

Kiinnijääneistä rattijuopoista runsas puolet on ollut alkoholin suurkuluttajia ja kolmanneksella on todettu päihderiippuvuus. (5) Ensikertalaisista puolet jää uudelleen kiinni rattijuopumuksesta. Noin puolet kaikista rattijuopoista on uusijoita. Uusijan riski syyllistyä taas uudelleen rattijuopumukseen on 3–5-kertainen ensikertalaiseen verrattuna. (6) Viime vuosina on ryhdytty tarjoamaan rattijuopumuksesta kiinnijääneille tukea matalan kynnyksen ja nopean puuttumisen periaatteilla. Tehokas keino estää rattijuopumus on alkolukko. Rattijuopumukseen syyllistynyt henkilö voi ehdottoman ajokiellon sijaan pyytää valvottua ajo-oikeutta alkolukolla varustetulla ajoneuvolla.

Petri Jääskeläinen
Suunnittelija, Liikenneturva

Alkuperäinen julkaisu 12.12.2005 

 

Alkolukko ajo-oikeuden ehdoksi rattijuopumukseen syyllistyneelle. Liikenne- ja viestintäministeriö 3/2012.

Liikenneturvan tilastokatsaus rattijuopumuksesta 20.8.2012.

R-tutkimus (THL, Liikkuva poliisi).

Liikennesääntöjen noudattaminen – vertailututkimus vuosilta 2002 ja 2009, Liikenneturva 2009.

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuusuunnitelma vuoteen 2014. Liikenne- ja viestintäministeriö 17.2.2012.

Rattijuopon profiili ja uusimisen riskitekijöitä; tuloksia rattijuopumuksen esiintyvyydestä ja kehityksestä Uudenmaan ratsiatutkimuksesta vuosina 1990–2008, LINTU-julkaisuja 1/2011.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä annettu: 2892 - Keskiarvo: 3