Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Tutkittua

Osio sisältää A-klinikkasäätiön tutkimustiimin kirjoittamia
artikkeleita päihdetyön erikoislehti Tiimiin. Tiimi seuraa päihdepolitiikan, -hoidon, -ehkäisyn ja tutkimuksen ajankohtaisia ilmiöitä, kehityssuuntia ja tapahtumia.

A-klinikkasäätiön Tietopuu -verkkosivustolta löytyy hakupalvelu tutkimustiivistelmiin sekä muuta tilastotietoa.

Tiimi 2020

Näkemyksiä ainetunnistuksesta ja sen toteutuksesta.
Teksti Ronja Järvelin & Teemu Kaskela. Tiimi 1/2020, s. 26-27.

Tiimi 2019

Myös omainen voi paremmin, kun tukea tarvitseva läheinen saa apua.
Teksti Sari Jurvansuu & Jouni Tourunen. Tiimi 5/2019, s.22-23.

Korvaushoidon siirtyminen apteekkijakeluun vähäistä. Teksti Jouni Tourunen & Tanja Vahter.
Tiimi 4/2019, s.26-27.

Yhteisö hoitaa ihmistä kokonaisuutena. Teksti Tuuli Pitkänen. Tiimi 3/2019, s. 26-27.

Työkyky ja arkielämä kohenivat takautuvasti arvioituna. Teksti Teemu Kaskela. Tiimi 2/2019, s. 26-27.

Halu elää terveellisesti syö kiinnostusta alkoholinkäyttöön. Teksti Tuuli Saarainen, Janne Takala & Sara Mäkäräinen. Tiimi 1/2019, s. 26-27.

Tiimi 2018

Mitä on kokemusasiantuntijuus? Teksti Lotta Hautamäki & Timo Ilomäki. Tiimi 5/2018, s. 24-25.

Kohdatuksi tuleminen edistää hyvinvointia. Teksti Jukka Valkonen. Tiimi 4/2018, s. 26-27.

Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden tuessa kehitettävää. Teksti Sari Jurvansuu & Päivi Rissanen. Tiimi 3/2018, s. 26-27.

Päihdehoito vaikuttaa kokonaisvaltaisesti. Teksti Tuuli Pitkänen. Tiimi 2/2018, s. 26-27.

Tukeeko jako kuntouttavaan ja haittoja vähentävään korvaushoitoon asiakastyötä?
Teksti Jouni Tourunen & Mirjami Kiistala. Tiimi 1/2018, s. 26-27.

Tiimi 2017

Päihdeongelmaisilla korkea riski kuolla ennenaikaisesti. Tuuli Pitkänen. Tiimi 4/2017, s. 22-23.

Digipalvelut eivät tavoita päihdehoidon asiakaskuntaa. Tuuli Pitkänen & Jouni Tourunen. Tiimi 3/2017, s. 22-23.

Paikallisyhdistysten toiminnassa päihde- ja mielenterveystyö yhdistyvät. Sari Jurvansuu & Päivi Rissanen. Tiimi 2/2017, s. 26-27.

Nuori ikä, huumeongelmat ja työttömyys lisäsivät päihdeongelmaisten riskiä omaisuusrikoksiin. Teemu Kaskela & Tuuli Pitkänen. Tiimi 1/2017, s. 28-29.

Tiimi 2016

Päihde - ja mielenterveysongelmat kuormittavat toimintakykyä. Tuuli Pitkänen & Jonna Levola. Tiimi 5/2016, s. 26-27.

Järjestötoiminta lisää osallistujien hyvinvointia laajasti. Tuuli Pitkänen & Jouni Tourunen. Tiimi 4/2016, s. 22-23.

Kokemus yhdenvertaisuuden puutteesta ja yksinäisyydestä Tuuli Pitkänen & Jouni Tourunen. Tiimi 3/2016, s. 26-27.

Alkoholihaitat hallinnassa työpaikoilla? Hanna Bennett, Pirkko Hakkarainen & Jouni Tourunen. Tiimi 2/2016, s. 26-28.

Eri vuosikymmenillä syntyneet päihdehoidon asiakkaat. Tuuli Pitkänen, Jouni Tourunen & Teemu Kaskela. Tiimi 1/2016, s. 26-27.

Tiimi 2015

Päihdehoidossa alaikäisenä olleilla suuri riski kuolla nuorena. Tuuli Pitkänen. Tiimi 5/2015, s. 26-27.

Päihdehoito paransi elämäntilannetta myös mielenterveysasiakkailla. Jouni Tourunen & Tuuli Pitkänen. Tiimi 4/2015, s. 26-27.

Vankilassa olleet päihdehuollon asiakkaat. Tuuli Pitkänen & Teemu Kaskela. Tiimi 3/2015, s. 28-29

Työikäiset eläkeikäisiä useammin mielenterveys- tai päihdehoidon kynnyksellä. Teemu Kaskela, Tuuli Pitkänen, Jukka Valkonen & Risto Kaikkonen. Tiimi 2/2015, s. 26-27

Miten on käynyt Kalterit taakse -kurssilaisille? Teemu Kaskela, Tuuli Pitkänen & Jouni Tourunen. Tiimi 1/2015, s. 26-27
 

Tiimi 2014

Päihdeongelmaisia kuormittavat monet asiat. Tuuli Pitkänen & Antti Holopainen. Tiimi 5/2014, s. 26-27.

Perhehuolet painavat päihdepalvelujen asiakkaita. Outi Kanste, Tuuli Pitkänen & Niina Halme. Tiimi 4/2014, s. 26-27.

Huono-osaisuus seuraa monia nuorena päihdehoidossa olleita. Sari Hakala, Teemu Kaskela & Tuuli Pitkänen. Tiimi 3/2014, s. 26-27.

Toiminta ja vertaistuki tärkeitä kuntoutuksessa. Teemu Kaskela, Misha Henriksson, Jouni Tourunen & Tuuli Pitkänen. Tiimi 2/2014, s. 26-27.

Järjestötutkimus ihmisten arjen ja palvelukokemusten välittäjänä? Jukka Ahonen & Jouni Tourunen. Tiimi 1/2014, s. 24-25.

Tiimi 2013

Hoito- ja rekisteritietoa paihdehoidon asiakkaista. Tuuli Pitkänen, Teemu Kaskela & Jouni Tourunen. Tiimi 5/2013, s. 26-27.

Rahapeliongelmaisten tyypittely ja arjen käytännöt. Tanja Hirschovits-Gerz & Jukka Ahonen. Tiimi 4/2013, s. 28-29.

Lasten huomioon ottaminen päihdehoidossa. Tuuli Pitkänen. Tiimi 3/2013, s. 26 – 27.

Asiakastiedon kirjaamisella on olennainen merkitys. Tuuli Pitkänen, Teemu Kaskela & Maria Inkinen. Tiimi 2/2013, s. 26-27.

Päihdekuntoutusohjelmat vankilassa – menestystarina? Jouni Tourunen, Antti Weckroth & Teemu Kaskela. Tiimi 1/2013, s. 26-27.

Tiimi 2012

Kontrollia, lääkettä vai sosiaalisen kuntoutumisen tukea? Jouni Tourunen, Teemu Kaskela & Tuuli Pitkänen. Tiimi 5/2012, s. 26-27.

Korvaushoidossa on paljon äitejä. Tuuli Pitkänen & Teemu Kaskela. Tiimi 4/2012, s. 26-27.

Alkoholiriippuvuus ja elämänlaatu. Jonna Levola & Tuuli Pitkänen Tiimi 3/2012, s. 26-27

Päihdehoito laitoksessa on tuloksellista. Mutta uskovatko työntekijät sen? Antti Weckroth. Tiimi 2/2012, s. 24-25.

Työntekijöiden mielipiteitä korvaushoidosta. Jouni Tourunen, Teemu Kaskela & Tuuli Pitkänen. Tiimi 1/2012, s. 27-28.

Tiimi 2011

”Tie on pitkä ja kivinen”. Korvaushoitopotilaiden ajatuksia hoidosta ja elämästä. Teemu Kaskela, Tuuli Pitkänen & Jouni Tourunen. Tiimi 5/2011, s. 24-25.

Korvaushoidon kotiannokset ja väärinkäytön riskit. Tuuli Pitkänen & Kaarlo Simojoki. Tiimi 4/2011, s. 24-25.

Päihdeongelmaisten näkemyksiä raskaana olevien pakkohoidosta. Tuuli Pitkänen & Teemu Kaskela. Tiimi 3/2011, s. 22-23.