Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Kirjallisuutta

Kasvatuksesta

 • Raisa Cacciatore, Erja Korteniemi-Poikela: Sisu, tahto, itsetunto : portaat itkupotkuraivareista aggression hallintaan. Minerva 2019.
 • Janne Viljamaa: Mitä minä teen tämän teinin kanssa. Minerva 2017.
 • Lotta Uusitalo-Malmivaara ja Kaisa Vuorinen: Huomaa hyvä! : näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa. PS-kustannus 2016.
 • Ben Furman: Olen ylpeä sinusta! Ratkaisukeskeisiä keinoja vanhemmille ja muille lasten kasvattajille. Tammi 2012.
 • Kaisla Joutsenniemi ja Veera Mustonen: Ruuhkataidot. Iloa vanhemmuuteen. Duodecim 2013.
 • Mervi Juusola: Levottomat aivot. ADHD ja Asperger vahvuuksina. Otava 2012.
 • Saara Kinnunen: Murrosikäinen perheessä. Karas-sana 2011.
 • Katja Myllyviita: Peace! Selviytymisopas nuorten vanhemmille. Duodecim 2012.
 • Janna Rantala: Äiti, älä tottele! (kaiken maailman kasvatusoppaita). Gummerus 2014.
 • Juha Siltala: Nuoriso - mainettaan parempi? Nykynuorten sopeutumisratkaisut historiassa. WSOY 2013.
 • Jari Sinkkonen: Lapsen kanssa. Hyvinä ja pahoina päivinä. WSOY 2012.
 • Jari Sinkkonen: Mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun. WSOY 2012.
 • Jari Sinkkonen: Nuoruusikä. Miten lapsesta tulee nuori aikuinen? WSOY 2012.
 • Lotta Uusitalo-Malmivaara (toim.): Positiivisen psykologian voima. PS-Kustannus 2014.
 • Janne Viljamaa: Tue lapsesi lahjakkuutta. WSOY 2013.

Huumeista (ja nuorista)

 • Jussi Perälä: Ikuinen säätö. Helsingin humemarkkinat. Like 2013.
 • Päivi Ahtiala & Kaisa Ruohonen: "Se oli sitä koko elämä" - kokemuksia ja näkemyksiä huumeriippuvuudesta. Kirjayhtymä 1998.
 • Sari Fröjd, Riittakerttu Kaltiala-Heino, Klaus Ranta, Bettina von der Pahlen, Mauri Marttunen: Nuorten ahdistuneisuus ja päihteiden käyttö: tietoa vanhemmille ja nuorten kanssa työskenteleville aikuisille. THL  2009.
 • Suvi Ervamaa & Mikko Piispa: YAD street team. Huumekriittistä kevytaktivismia nuorille. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura 2013.
 • Mark Johnson: Väärillä raiteilla. Otava 2008.
 • Anita Korhonen: Kirjeitä Tiinalle. Erään äidin huumeraportti. Otava 2004.
 • Peter D. Rogers, Lea Goldstein: Tunnista nuoren huume- ja alkoholiongelmat. Minerva 2012
 • Nikki Sixx & Ian Gittins: Heroiinipäiväkirja. Like 2008.
 • Saila Usvasalo: Poika ja kannabis. Äidin päiväkirja: tammikuu 2012-toukokuu 2013. [Saila Usvasalo] 2013.
 • Johanna Välimäki: Ahistaa! Mistä apu nuoren ahdistukseen? Uusi Tie 2009.