Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Ohjelma

Avaus

Opettaja, 5 min.

Alustukset

 • 3 kpl, 5-10 min. kukin
 • Asiantuntijat, esim. kouluterveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, kuraattori, päihdetyöntekijä, poliisi

Asennebic

 • Vetäjä esittelee ja kysyy, kesto 10-15 min.
 • Mielipidetestaus, jossa jokainen saa ottaa kantaa päihteidenkäyttöä koskeviin kysymyksiin. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole, ja on siedettävä myös se, että vieressä istuja ei välttämättä olekaan samaa mieltä.
 • Kantaa otetaan seisomalla tai istumalla. Samaa mieltä olevat seisovat ja eri mieltä olevat istuvat.
 • Esimerkkejä
  • Päihdekokeilut kuuluvat nuoruuteen. Nuorten päihteiden käyttö on niin yleistä, että sitä katsotaan läpi sormien, kaikkihan joskus kokeilevat.
  • Tiukat rajat ja lait tekevät päihdekokeiluista entistä houkuttelevampia.
  • 15-vuotiaan humalaan ei tarvitse yleensä vanhempien puuttua.
  • Alaikäisten tupakointiin ja alkoholin juomiseen tulisi puuttua samoin kuin muihinkin lainrikkomuksiin eli sanktioilla.
  • Jos nuori juo itsensä humalaan lähes joka viikonloppu, hänelle on kehittymässä päihdeongelma, johon tarvitsee aikuisten apua.
  • Nuorten päihteidenkäyttöön ei tarvitse puuttua. Se on ohimenevä ilmiö, joka korjaantuu itsestään.
  • Alkoholinkäyttö voi olla hyvää ja hallittua nuorellakin.
  • Vanhempien tulisi tarjoilla nuorille kotona mietoja alkoholijuomia, jotta nämä oppisivat hyvää päihteidenkäyttökulttuuria.
  • Vanhempien tulisi hankkia nuorilleen alkoholijuomia, jotta voisivat olla tietoisia siitä, mitä nuoret juovat jos juovat.
  • Tupakoinnin aloittaminen lisää riskiä kokeilla myös muita päihteitä, mm. madaltaa kynnystä kokeilla hasista.
  • Nuoret ovat omaksuneet päihdetapansa ja asenteensa vanhemmiltaan, joten aikuiset voivat katsoa vain peiliin.
  • Huumeisiin sortunut nuori on pilannut elämänsä.
  • Nuori elää muutoksen ja kasvun aikaa. Vaikeaankin päihdetilanteeseen ajautunut nuori voi selvitä aikuisten tuen ja avun turvin.
  • Vastuu päihdekasvatuksesta kuuluu terveydenhoitajille, opettajille ja muille asiantuntijoille, koska heillä on enemmän tietoa päihteistä kuin vanhemmilla.
  • Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten ja ovat heidän parhaita kasvattajiaan myös päihdeasioissa.
  • Aikuisten tulee voida puuttua nuorten tupakointiin ja muuhun päihteidenkäyttöön yhteisvastuullisesti.
  • Puuttuisin tilanteeseen ilmoittamalla vanhemmille, jos tapaisin naapurin 15-vuotiaan ympäripäissään kaupungilla.
  • Päihteidenkäyttö on jokaisen yksilön oma asia, johon ei tarvitse muiden puuttua.
  • Nuoren vastuut ja velvollisuudet kasvavat myös päihdeasioissa iän myötä, joten 14- vuotiaan humala on eri asia kuin 17-vuotiaan humala.
  • Tämän päivän nuoret tietävät huumeista huomattavasti enemmän kuin vanhempansa. Näin ollen on lähes turha yrittää kehittää aiheesta keskustelua.
  • Aikuisten kielteiset päihdeasenteet voivat yllyttää nuoren rajuunkin päihdekokeiluun.
  • Huumeiden satunnaiskäyttö on nuoren tapa erottua keskikaljaa lipittävistä humalahakuisista keski-ikäisistä.
  • Huumeiden käyttö on nykyajan trendi-ilmiö, samoin kuin tatuoinnit ja lävistykset, jotka menevät aikanaan ohi, puututtiin niihin tai ei.

Pulinaryhmät

 • 5-7 min.
 • Vetäjä pyytää osallistujia jakautumaan pieniin ryhmiin. Ryhmissä keskustellaan asioista ja ristiriidoista, joita asennebic herätti itse kussakin. Pulinan aikana voidaan tarjota kahvit, mehua tms.

Yhteinen keskustelu

 • 15-20 min.
 • Ryhmien tuotos kootaan yhteiseksi keskusteluksi. Esim. vetäjä kysyy ryhmiltä: Mistä te juttelitte? Mikä teidän ryhmässänne nousi pinnalle?
 • Lopuksi vetäjä voi tehdä pienen yhteenvedon asioista. Vielä tässäkin on hyvä todeta, että näin monimuotoisesta asiasta ei koskaan tule valmista. Päihteet ovat jokaisen perheen sisäinen asia, mutta on hyvä etsiä yhdessä rajoja.

Lopetus

Opettaja päättää tilaisuuden muutamalla sanalla: Toivottavasti kokonaiskuva illasta jää myönteiseksi. Olipa kiinnostava, hyvä ilta!

Kokonaisuuden ideoinut terveydenhoitaja Hannele Vesterbacka, A-klinikkasäätiö