Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Asiaa nuorten päihteidenkäytöstä

Useimmat vanhemmat ovat vakuuttuneita siitä, että heidän lapsensa eivät käytä tupakkaa, alkoholia tai kannabista (marijuana tai hasis) ja ettei heillä myöskään ole kokemusta uhkapeleistä. Tilastot kertovat kuitenkin toista. Niiden mukaan suurin osa nuorista kokeilee päihteitä vähintään kerran tai kaksi. Seuraavat tiedot perustuvat THL:n kouluterveyskyselyihin peruskoulun 8. ja 9. luokan, lukion 1. ja 2. luokan ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille vuonna 2021. Kaikki kouluterveyskyselyn tulokset löytyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta

Tupakka

Peruskoulun 8.- ja 9. luokkalaisista 7,6 % käyttää jotain tupakkatuotetta tai sähkötupakkaa päivittäin. Lukion 1.-2. luokkalaisista vastaavasti 4,7 % ja ammatillisten oppilaitosten 1.-2.-luokkalaisista 26,3 % käyttää tupakkatuotteita päivittäin.  

Alkoholi

Peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista noin 8,9 % on tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa. Noin 4,1 % käyttää alkoholia viikottain. Lukion 1.-2. luokkalaisista vastaavasti 14,9 % ja ammatillisten oppilaitosten 1.-2. vuoden opiskelijoista 24 % juo itsensä kovaan humalaan vähintään kerran kuukaudessa. Viikottaista alkoholin käyttöä on lukiolaisista 5,5 %:lla ja ammattikoululaisista 11 %:lla. Alkoholin käyttö on nuorten keskuudessa laskusuunnassa.

Huumeet

Peruskoulun 8. ja  9. luokkalaisista 7,7 %, lukion 1.-2. luokan oppilaista 12,4 % ja ammattikoulun 1.-2. vuoden oppilaista 17,3 % on kokeillut kannabista ainakin kerran. Kannabiskokeilut ovat suositumpia poikien kuin tyttöjen keskuudessa peruskoulussa ja lukiossa. Ammattillisissa oppilaitoksissa tyttöjen osuus kannabista kokeilleiden keskuudessa oli suurempi kuin poikien. Huumeiden hankkiminen koetaan helpoksi omalla paikkakunnalla.

Peruskoululaista 11,1 %, lukiolaisista 20,2 % ja ammattikoululaisista 20 % hyväksyvät ikätovereidensa kannabiksen käytön. 

Ehyt ry:n tuottamassa videossa kerrotaan, miten huumausaineen käyttörikos (esim. kannabiksen käytöstä) voi vaikuttaa nuoren elämään.

Katso myös Nuortenlinkin artikkelit:
Juomisen sosiaalinen paine
Nuorten juomatavat Suomessa
Raittius ei oo kirosana