Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Oppaita ammattilaisille päihdetyön tueksi

Tarvitsetko työssäsi tietoa päihteistä tai erilaisista riippuvuuksista? Työn tueksi -osioon on kerätty oppaita sekä puheeksioton ohjeita päihdetyössä.

Puheeksioton oppaan

Apukortteja alkoholinkäytön puheeksiottoon
Käteviä tulostettavia apukortteja käytettäväksi alkoholin käytön puheeksiotossa ja motivoinnin välineenä (myös ruotsinkieliset kortit).

Päihdekortti ikääntyvien parissa työskenteleville
Apukortti, joka on kehitetty auttamaan ikäihmisten alkoholinkäytön puheeksiottoa.

Päihteet puheeksi omaishoitajan kanssa -opas antaa tukea ja työkaluja ammattilaisille puheeksioton tilanteisiin omaishoitajien erityistilanteet huomioiden.

Ehkäisyn puheeksiotto
Raskauden aikainen alkoholin käyttö on länsimaissa yksi suurimmista lapsen kehityshäiriöitä aiheuttavista tekijöistä. Ehkäisystä kysyminen säännöllisesti pitää asian naisen mielessä ja osaltaan motivoi häntä huolehtimaan asiasta.

Seksuaalisuuden puheeksiotto
Päihteidenkäytöllä on suora vaikutus seksuaaliseen hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Myös seksuaalinen väkivalta ja kaltoinkohtelu ovat päihdetyön asiakkaille hyvin yleisiä.

Seksuaaliterveyden puheeksiottolomake
Tulostettava työväline seksuaaliterveyden puheeksioton avuksi.

Miten keskustella naisten kanssa alkoholista?
Naisten kanssa on tärkeää omata naiserityistä perusosaamista – miten alkoholi vaikuttaa juuri naisen kehoon? Kaikilla kulutuksen tasoilla naiset kokevat yleensä enemmän haittoja ja saavat enemmän vaurioita elimistöönsä kuin miehet.

Muita oppaita

Alkoholineuvonnan opas
Opas helpottaa alkoholin puheeksiottoa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Alkoholineuvonta on perusosaamista, johon jokainen työntekijä pystyy.

Vedettiin viinaa ihan homona -opas
Opas pyrkii vastaamaan työntekijöiden kysymyksiin seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perheiden monimuotoisuudesta.

Naisten kanssa tehtävä päihdetyö -opas
Nostaa esiin joitain yleisiä linjoja ja suosituksia naisten kanssa tehtävästä päihdetyöstä.