You are here

Yli 65-vuotiaille

Tälle sivulle on koottu ikäihmisille keskeistä sisältöä Päihdelinkissä.

Jos sinulla on ajatuksia ja toiveita sisällön suhteen, ota rohkeasti yhteyttä ja ehdota! Voit tehdä sen palautelomakkeen kautta tai suoraan sähköpostitse: paihdelinkki@a-klinikka.fi.

Combined use of the most common medicines and alcohol

Normal alcohol consumption does not have a significant effect on the effectivity of most common medicinal products. However, simultaneous use of medicinal products and alcohol should be avoided if possible. Mainly, the potential combined effects are mild. However, in some cases, these combined effects can be either highly unpleasant, detrimental or even deadly. Lue lisää »

Samtidig användning av de vanligaste läkemedlen och alkohol

Vanlig alkoholanvändning inverkar i allmänhet inte märkbart på de vanligaste läkemedlens effekt. Samtidig användning av läkemedel och alkohol bör dock undvikas i mån av möjlighet. Eventuella interaktioner är i regel lindriga, men i vissa fall kan interaktionerna vara mycket obehagliga, skadliga eller till och med dödliga. Lue lisää »

Selvästi hyvä ikä -opas

Ikä on vain numero, sanotaan. Jos se alkaa kuutosella, on kuitenkin hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään, onko joitakin asioita, joita kannattaisi tehdä toisin kuin ennen. Tiesitkö, että esimerkiksi alkoholi vaikuttaa ihmiseen eri tavoin eri iässä? Lue lisää »

Alkoholin käytön riskit - AUDIT

Käytätkö alkoholia kohtuullisesti vai ehkä liikaa? Vastaamalla AUDIT-testin kysymyksiin saa monipuolisen kuvan juomiseen mahdollisesti liittyvistä riskeistä ja haitoista. Valitse se vaihtoehto, joka parhaiten vastaa omaa tilannettasi. Testin kysymykset koskevat viimeksi kulunutta vuoden jaksoa. Lue lisää »

Päihdekortti ikäihmisten parissa työskenteleville

"Päihdekortti ikäihmisten parissa työskenteville" on apukortti, johon on koottu keskeisiä ikääntyneiden alkoholinkäyttöön liittyviä asioita ja puheeksioton ohjeita. Apukortti on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään ikäihmisiä. Lue lisää »

Yleisimpien lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäyttö

Alkoholin tavanomainen käyttö ei yleensä merkittävästi vaikuta yleisimpien lääkevalmisteiden tehoon. Lääkkeiden ja alkoholin käyttämistä yhtä aikaa kannattaa kuitenkin mahdollisuuksien mukaan välttää. Pääsääntöisesti mahdolliset yhteisvaikutukset ovat lieviä. Joissain tapauksissa yhteisvaikutukset voivat kuitenkin olla erittäin epämiellyttäviä, haitallisia tai jopa kuolettavia. Lue lisää »

Ikääntyneet ja päihteidenkäyttö

Yli 65-vuotiaan alkoholimittari

Neuvonta

Päihdelinkin neuvontapalvelu tarjoaa päihteiden käyttöön ja riippuvuuteen liittyvää verkkoneuvontaa. Kysyä voi omasta tai läheisen tilanteesta. Voit valita, haluatko kysyä asiaa päihdealan ammattilaiselta vai kokemusasiantuntijalta. Neuvontapalvelun käyttäminen on nimetöntä ja luottamuksellista. Palvelussa käytetty järjestelmä salaa kysymyksen lähettäjän tiedot. Lue lisää »