You are here

Päihdekortti ikäihmisten parissa työskenteleville

"Päihdekortti ikäihmisten parissa työskenteville" on apukortti, johon on koottu keskeisiä ikääntyneiden alkoholinkäyttöön liittyviä asioita ja puheeksioton ohjeita. Apukortti on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään ikäihmisiä.

Apukortti: Päihdekortti ikäihmisten parissa työskenteleville (avaa pdf)

Kortin on kehittänyt sairaanhoitaja Marianne Aaltonen Uudenkaupungin A-klinikalta osana A-klinikkasäätiön gerontologisen päihdetyön koulutusta (2013).