You are here

Tavoitteen asettaminen

Muutostyössä on tärkeää tunnistaa pelaamisen haitat, mutta myös sen tuomat positiiviset puolet. Aloita tekemällä lista pelaamisen positiivisista ja negatiivisista puolista. Se auttaa sinua punnitsemaan, haluatko muuttaa pelitapojasi.

hyvää puolta pelaamisessa
huonoa puolta pelaamisessa