You are here

Kertakäytön yläraja

 

 

Alkoholinkäytön riskirajoista annetut suositukset korostavat, että yli yhden promillen humala on raja, jota ei kannata ylittää. Näin siksi, että yli yhden promillen humalassa tapaturmien riski kasvaa voimakkaasti. Arvostelukyky heikkenee, ja moni valittelee jälkeenpäin mitä tuli tehtyä. Päihtyneenä on myös vaikea pitää kirjaa juomistaan määristä.