Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Alkohol och våldsamhet

Publicerad 6.4.2006. Uppdaterad 8.6.2015

Alkohol är en bidragande faktor vid de flesta våldsbrott. Men det är inte lätt att vetenskapligt bevisa att alkohol ökar aggressiviteten. När människor undersökts i neutrala laboratoriemiljöer har alkoholen sällan konstaterats påverka agressiviteten. När man iakttagit människors beteende i situationer där de kan interagera med varandra, till exempel vid iscensatta bjudningar, har man upptäckt att alkoholen exempelvis ökat bruket av aggressivt tal.

I befolkningsundersökningar har man sett att det finns ett samband mellan alkoholkonsumtion och våldssituationer. De som använder mycket alkohol eller har alkoholproblem löper en större risk att handla våldsamt eller bli offer för våld. I intervjuer gjorda av Rättspolitiska forskningsinstitutet åren 1980 – 2009 sade 74 – 83 procent av männen och 50 – 65 procent av kvinnorna som utsatts för någon form av våld att personen som uppfört sig våldsamt varit berusad.

Alkohol påverkar olika individer på olika sätt, men i berusat tillstånd försämras alltid kontrollen av både fysisk och mental verksamhet. Det kan hända att berusningen tar bort våra spärrar för fientlighet och avslöjar vårt sämsta jag, som vi vet lätt råkar i gräl.

Kalervo Kiianmaa
forskningsprofessor
THL

Uppdatering:
Marja Holmila
THL