Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Sexuellt utnyttjande av barn

Publicerad 12.12.2005.

Med sexuellt utnyttjande av barn avses vuxnas sexuella handlingar som riktar sig mot barn eller unga minderåriga. Pedofili innebär att en vuxen person har ett varaktigt sexuellt intresse av barn. Incest betyder sexuellt umgänge mellan medlemmar i samma familj (förutom mellan makar).

I offentligheten har störst uppmärksamhet riktats mot utnyttjande av små barn. Men vanligen är det tonåringar eller barn över tio år som antastas och är föremål för utnyttjande. Ju äldre ett barn eller en ung människa är desto vanligare är det att de har blivit antastade eller utnyttjade. I en enkät till skolelever angav åtta procent av flickorna och tre procent av pojkarna att de har blivit föremål för utnyttjande. Två flickor på tusen hade blivit antastade av sin biologiska far och tre procent av flickorna hade blivit antastade av sin styvfar. Utnyttjande av pojkar inom familjen är mycket sällsynt.

Fastän utnyttjande inom familjen är sällsynt är den som antastar ett barn ofta bekant med barnet på ett eller annat sätt. Personen finns antingen i familjens närmaste krets (en släkting till familjen, en bekant till föräldrarna) eller försöker bli vän med barnet.

Föräldrar och vuxna kan minska risken för att ett barn ska bli utnyttjat. Små barn behöver övervakas av en vuxen eftersom barn inte själva kan skydda sig mot att bli utnyttjande. När det gäller större barn som närmar sig skolåldern och barn i lågstadieåldern kan man prata med dem och förbjuda dem att följa med okända personer, i en bil eller till en bostad. Risken att utnyttjas är större om barnen inte har vuxet sällskap tillräckligt ofta och längtar efter en vuxen persons uppmärksamhet. Också av den anledningen är det oerhört viktigt att föräldrar ger sina barn tillräckligt mycket uppmärksamhet och satsar på samvaro.

För att ett barn ska våga tala om för föräldrarna att det blivit utnyttjat och våga be om hjälp, måste de kunna lita på att föräldrarna stöder dem också i svåra situationer. Därför ska man hålla sig lugn när barn gjort sig skyldiga till förseelser och tillrättavisa dem sansat och lugnt. De måste få uppleva att de kan lita på sina föräldrar.

Om vuxna märker eller misstänker att ett barn utnyttjats sexuellt kan de göra en anmälan till kommunens barnskyddsmyndigheter, även anonymt. En tjänsteman eller anställd i stat, kommun eller församling är enligt barnskyddslagen skyldig att lämna in en barnskyddsanmälan.

En vuxen som utövar sexuellt umgänge med en person under 16 år gör sig skyldig till brott. Att köpa sextjänster av en person som fyllt 16 år men som är under 18 år är också ett brott. Om parternas ålder eller utveckling inte skiljer sig mycket ses inte handlingen som sexuellt utnyttjande, lagen betraktar alltså inte frivilliga sexuella relationer mellan ungdomar som brott.

En pedofil kan försöka locka, muta eller övertala ett barn eller en ung människa till sex. Barnet eller den unga som gått med på sex med en vuxen person har själv inte gjort sig skyldig till brott. Han eller hon kan alltså söka hjälp utan att oroa sig för straff. Ansvaret ligger hos den vuxna parten och barnets samtycke befriar inte den vuxna från straffrättsligt ansvar.

Heikki Sariola
forskare
Centralförbundet för barnskydd

Var får man hjälp?

Barn och ungdomar kan exempelvis vända sig till en skolhälsovårdare, skolkurator eller skolpsykolog. Mannerheims barnskyddsförbund har en samtalstelefon för barn och unga som ger råd, och dit kan man ringa utan att uppge sitt namn. Man kan också ta kontakt med kommunens socialarbetare eller med polisen.

 

Föräldrar och andra vuxna kan kontakta barnskyddet, uppfostrings- och familjerådgivningen, mentalvårdsbyrån, polisen, Brottsofferjouren och Våldtäktskriscentralen Tukinainen.

 

Personer som har problem i form av sexuellt intresse för barn kan söka hjälp hos mentalvårdsbyråerna och i Helsingfors till exempel vid rådgivningsmottagningen Sexpo.