Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Alkohol och sömn

Publicerad 6.4.2006

Alkohol påskyndar insomnandet för personer som sällan dricker alkohol. Men om drickandet blir regelbundet räcker det inte längre med små mängder för att somna utan portionerna måste ökas gradvis. Detta beror på att nervcellerna vänjer sig vid alkoholens bedövande effekt.

Alkoholen har många effekter på sömnen och insomnandet hos storkonsumenter av alkohol. Då man “slocknar” på grund av alkohol handlar det inte om riktig sömn utan om ett förgiftningstillstånd och det är svårt att väcka någon ur ett sådant tillstånd. EEG visar att de normala sömnnivåerna i hjärnans aktivitet inte inträder i ett sådant tillstånd.

Kraftigt drickande före läggdags förhindrar att man drömmer, alltså REM-sömn, som är viktig för det mentala välbefinnandet. Då man druckit mycket alkohol i flera veckors tid förekommer dock REM-sömn under efternatten i korta, avbrutna perioder. Sömnen är då orolig och man vaknar lätt. Till sist blir det också svårt att somna in. Man vaknar kanske under efternatten och kan inte somna om.

Då en person drabbats av delirium förekommer ingen normal sömn. Antingen sover personen inte över huvud taget eller så gör han det endast under korta hallucinationsliknande perioder. Alkoholen förslappar de övre luftvägarna och svalgets muskler. Små mängder alkohol orsakar snarkning och stora mängder hoptryckning av luftvägarna och andningsuppehåll. En del av de alkoholrelaterade dödsfallen i samband med alkoholförgiftning beror sannolikt på det här fenomenet.

Vad gör man om sömnen inte infinner sig?

  • Använd inte alkohol som sömnmedel. Hjälpen är enbart skenbar och förvärrar den onda cirkeln.
  • Pröva med avslappningskassetter. Avslappning kan hjälpa dig att somna eller åtminstone att vila om du är vaken.
  • Om det är svårt att somna, läs någonting som inte är alltför spännande.
  • Om du vaknar på natten och inte genast får sömn kan det dröja några timmar tills sömnen infinner sig på nytt. Fenomenet är normalt och har att göra med den “inre klockan”.
  • Sov inte längre än en timme på dagen. Längre dagssömn förstör nattsömnen.
  • Förlita dig inte på mediciner annat än temporärt. Över tre veckors regelbundet bruk av Diapam för sömnbesvär orsakar sömnlöshet, insomningssvårigheter och störd nattsömn. Det leder till sämre iakttagelseförmåga och ökar ångesten då man är vaken.

Antti Holopainen
överläkare
Järvenpää socialsjukhus