Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Alkohol och viktkontroll

Publicerad 4.4.2006

När man använder alkohol kan vikten påverkas på flera sätt:

  • Alkohol innehåller stora mängder energi.
  • Alkohol ökar aptiten.
  • Alkoholbruk gör att mattiderna blir oregelbundna.
  • Alkoholbruk kan leda till att man rör sig mindre.

Allt det här innebär att rikligt alkoholbruk kan resultera i viktuppgång. Viktökningen kan vara långsam, bara ett par kilo per år.

Stora skillnader i energimängder

100 g alkoholhaltig dryck innehåller

Gräddlikör1250 kJ (299 kcal)
Konjak/rom/whisky/gin 957 kJ (229 kcal)
Vodka919 kJ (220 kcal)
Likör1196 kJ (286 kcal)
Rödvin eller vitt vin274 kJ (65 kcal)
Starköl299 kJ (71 kcal)
A-öl180 kJ (43 kcal)
Mellanöl178 kJ (42 kcal)
Lättöl75 kJ (18 kcal)
Cider, söt235 kJ (56 kcal)
Cider, torr170 kJ (41 kcal)
Vin, alkoholfritt82 kJ (20 kcal)

Alkoholikonsumtionen pä väg upp

Övervikt blir allt allmännare i Finland. Nu är över hälften av finländarna överviktiga och cirka var fjärde är fet. Samtidigt som övervikt blivit vanligare har också alkoholkonsumtionen ökat. Undersökningar visar dock att bara 15 % av finländarna betraktar alkohol som en viktig orsak till sin egen viktuppgång.

Enligt rekommendationerna borde alkoholens andel av det totala näringsintaget vara högst 5 %. Det betyder en alkoholportion per dag för kvinnor och 1–2 för män.

Håll vikten. Det ger livskvalitet

Att minska på alkoholintaget hjälper en att hålla vikten. För personer som dricker mycket alkohol kan minskat drickande till och med leda till viktnedgång. Att i första hand välja alkoholdrycker med färre kalorier hjälper en också att hålla vikten under kontroll.

När man undviker viktuppgång håller man sig friskare, det påverkar också funktionsförmågan positivt. Att hålla vikten innebär samtidigt fortsatt, god livskvalitet.

Risk för fettlever

Förhöjda levervärden tyder på fettlagring i levern. De vanligaste orsakerna till leverförfettning är övervikt och alkohol – var för sig eller tillsammans. Kombinationen övervikt och alkohol förstärker bådas inverkan med avseende på fettlagringen i levern.

Fettlever ökar risken för

  • störningar i ämnesomsättningen såsom metaboliskt syndrom och typ 2 diabetes
  • leversjukdomar såsom levercirrhos

Viktkontroll motverkar effektivt sjukdomarna ovan. Vid övervikt kan dock redan en liten viktminskning (5–10 %) effektivt minska fettmängden i levern.

Jarmo Kaukua
medicine doktor, specialist i inre medicin
HUCS och Helsingfors universitet