Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Hur alkohol bäst ska användas

Publicerad 19.10.2006. Uppdaterad 2.9.2009

Alkohol är både njutningsmedel och drog. Alkoholens avslappnande och effekt och positiva inverkan på socialt umgänge infinner sig efter bara en drink om man inte har höjt sin alkoholtolerans med alltför ivrigt nyttjande.

Det är bra att veta hur mycket alkohol en dryck innehåller, så att man inte av misstag dricker för mycket. Med en alkoholportion (drink) avser man en mängd som innehåller 12 gram alkohol. En portion är till exempel ett glas vin (12 cl), en liten flaska mellanöl eller cider, en portion starkvin (8 cl) eller en portion sprit (4 cl).

Alkohol orsakar berusning. Ju mer och snabbare en person dricker alkohol desto kraftigare berusad blir han.

Alkohol påverkar olika människor på olika sätt. Vissa tål alkohol bättre än andra. Vad som är för mycket för var och en beror på många olika faktorer, bland annat kön, kroppskonstitution, kroppsvikt och ålder. Kvinnor blir i allmänhet lättare berusade än män.

Om man dricker mycket och ofta vänjer sig kroppen vid alkohol. En sådan tillvänjning leder lätt till rikligt alkoholbruk. Kontinuerligt och rikligt alkoholbruk kan orsaka beroende, alltså att man blir alkoholiserad.

Vad är då måttligt drickande?

Finländarnas uppfattningar om måttlighet är tänjbara. För vissa människor är måttlighet en flaska starksprit om fredagskvällarna (en halv liter sprit innehåller cirka 13 normalportioner), för andra är det ett par tre mellanöl en gång i veckan.

Måttlighet kan också definieras objektivt. De negativa hälsoeffekterna av alkohol växer när totalkonsumtionen ökar. Olycksfallsrisken däremot ökar när den mängd som konsumeras per gång stiger.

Om man vill hålla sig inom måttlighetens gränser gäller det att begränsa båda delarna.

Vem som helst kan då och då ha anledning att se över sina alkoholvanor.

Gränsvärdena för en frisk vuxen person är följande:

 • En låg risknivå: 0–2 portioner per dag för män och 0–1 för kvinnor
 • En måttlig risknivå: 14 portioner per vecka för män och 7 portioner per vecka för kvinnor
 • En hög risknivå: 23-24 portioner eller mera per vecka för män och 12-16 portioner eller mera per vecka för kvinnor

De här riskgränserna är uppskattade medeltal. Av många orsaker har det varit problematiskt att slå fast dem. Många sjukdomssymtom förvärras till exempel i direkt proportion till alkoholkonsumtionen utan några tröskelvärden. Märk väl att unga, gamla och sjuka kan råka ut för skador även vid längre konsumtionsnivåer. Under graviditet ökar även små mängder alkohol risken för skador på fostret.

För att man ska kunna hålla sig inom måttlighetens gränser krävs det att man vet hur mycket alkohol det finns i de drycker man intar. Det är bra att lära sig uppskatta den personliga konsumtionen i form av standardportioner. Det gör det lättare att ge akt på hur mycket man dricker.  Med jämna mellanrum är det också bra att uppskatta hur mycket alkohol man konsumerar per vecka så att mängderna inte riskerar skada kroppen.

Om alkoholen behärskar ens tankar och handlingar finns det två möjligheter; antingen att sluta dricka eller minska på drickandet.

Berusningsgraden kan man påverka själv

Man blir långsammare berusad

 • om man dricker svaga drycker
 • om man dricker utspädda alkoholdrycker
 • om man dricker långsamt
 • om man äter innan man börjar inta alkohol

Berusning försvagar människans funktionsförmåga. Därför gäller det att hålla i minnet vad man tänkt göra efter att man druckit alkohol. Det är bra att beakta att också en liten mängd alkohol kan orsaka en olycka.

Det är också skäl att komma ihåg att man kan ha mycket alkohol i blodet ännu nästa morgon om man fortsatt att dricka mycket sent.

Efter ett berusningstillstånd får de flesta baksmälla. Baksmällan kräver vård om en person har benägenhet för hjärtrytmstörningar och sjunkande blodsocker eller om han eller hon har epilepsi. För den som har baksmälla kan det vara farligt med kraftig motion eller bastubad. Även om man inte har baksmälla har man men av alkoholbruket nästa dag. Sömnstörningar och minskad vitalitet är vanliga sviter. Man gör lätt fler fel och arbetsinsatserna försämras.

Sammanfattning

 • Lär dig hur mycket en portion är. Om du till exempel har för vana att dricka en halv flaska vin per gång så blir det 3 portioner, man får 6 portioner av en flaska.
 • Kontrollera ditt alkoholbruk så att du inte överstiger gränsen för engångskonsumtion, men håll dig också under riskgränsen per vecka.
 • Riksgränsen överskrids om en kvinna dricker mer än 16 och en man mer än 24 portioner per vecka. Riskgränsen för engångskonsumtion går vid 5 portioner för kvinnor och 7 för män.
 • Kom ihåg att riskgränserna för alkoholbruk är riktgivande och att de individuella skillnaderna kan vara stora.

Lolan Lindroos
sjukskötare
Rävvägens A-poliklinik, A-klinikstiftelsen

Om du vill veta mer

AUDIT-testet åskådliggör riskerna med alkoholbruk.
Genom att svara på 10 frågor får du en mångsidig bild av eventuella risker och skadeverkningar som har samband med ditt drickande –  eller alternativt ett besked att några problem inte är att vänta i den närmaste framtiden.

Läs också:

Hur mycket är för mycket?

Alkoholens skadliga inverkan på hälsan

Alkohol och diabetes

Alkohol och blodtryck

Alkohol och hjärta

Alkohol och viktkontroll

Alkohol och graviditet