Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Vård vid alkoholrelaterade hälsoproblem

Publicerad 20.12.2005. Uppdaterad 1.11.2011

Alkoholen kan skada hälsan på många olika sätt. Påföljderna efter ett intensivt berusningsdrickande, långvarigt periodsupande eller fortsatt småsupande sköts på samma sätt som andra problem med hälsan i första hand på den egna hälsocentralen eller i företagshälsovården. Vid svåra sjukdoms- och olycksfall behövs specialistsjukvård.

Den omedelbara effekten av riklig alkoholförtäring är vanligtvis ett bakrus eller allvarlig abstinens beroende av hur långvarigt och intensivt drickandet varit. Ett rus på över en promille innebär redan en klar olycksrisk. Att dricka stora mängder alkohol på en gång kan leda till alkoholförgiftning som är ett livshotande tillstånd för speciellt barn och ungdomar. Ett intensivt drickande kan förorsaka cirkulationsrubbningar i hjärnan, hjärtrytmrubbningar (arytmi) och akut inflammation i bukspottkörteln.

Ett långvarigt och ihållande bruk av alkohol (för män över 23-24 och för kvinnor över 12-16 alkoholportioner i veckan) påverkar kroppen på många olika vis. Alkoholmissbruket har samband med t.ex. blodtrycksstegring, rubbningar i matsmältningsorganen, leversjukdomar, övervikt, impotens, hormonrubbningar och anemi och påverkar dessutom hjärnan och perifera nervsystemet. Alkoholbruk kan också vara förknippat med psykiska problem ‒ oftast depression och ångest.

Man kan kontakta hälsocentralen, företagshälsovården eller prata med en privatläkare om problem med hälsan och deras samband med alkoholbruk. Även vid svårt bakrus kan man vända sig till dessa. Sjukdoms- och olycksfall vårdas i första hand på hälsocentralerna som vid behov hänvisar patienten till sjukhusvård eller ytterligare undersökningar.

Mentalvårdsbyrån kan vara rätt plats för behandling i situationer då man använder alkohol för att stå ut med kriser, ångest och depression eller om man haft självmordstankar.

Sjukhusvård är nödvändig vid t.ex. alkoholförgiftning, bukspottkörtel- och leverinflammation, levercirros (skrumplever) samt vid allvarliga rubbningar i hjärtrytmen och i cirkulationsapparaten. Delirium dvs. fyllerigalenskap kräver för det mesta behandling på psykiatriskt sjukhus.

Inom missbrukarvården arbetar också läkare och sjukskötare som också kan undersöka och bedöma missbruksrelaterade problem med hälsan, och vid behov hänvisa patienten till andra mottagningar.

Mari Inkinen,
Sjukskötare, SVM, projektkoordinator,
A-klinikstiftelsen

Uppdaterats 1.11.2011 av
Tuija Vilkko
SVM, psyk. sjukskötare, utvecklingskoordinator
Rävvägens specialpoliklinik/Järvenpää socialsjukhus