Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

MDPV (methylenedioxypyrovalerone)

Publicerad 21.5.2010

Methylenedioxypyrovalerone (MDPV) hör till psykoaktiva föreningar som har använts i vissa europeiska länder (Frankrike och Tyskland) som stimulerande medel eller bantningsmedicin. Vissa av dessa medel har även sålts som handköpsläkemedel. Användningen började dock minska och de drogs tillbaka från marknaden efter att informationen om risken för missbruk och beroende ökade. För några år sedan kom medel som hör till denna grupp till gatuhandeln och de första MDPV-beslagen gjordes i Finland år 2008.

MDPV klassificeras ännu inte i september 2009 officiellt som drog i EU-länderna med undantag av Danmark. Det syns inte heller i snabbtesterna, men det kan definieras i en specificerad undersökning. MDPV har i Finland klassificerats som läkemedel så det är inte förbjudet att importera och/eller sprida det till landet. Medlet säljs som forskningskemikalier, men det MDPV som hamnar i gatuhandeln kommer sannolikt från hemliga laboratorier i Europa. MDPV är en typisk designerdrog som kan köpas via internet. I engelskspråkiga länder kallas drogen på gatan för ”monkey dust”. I Finland har man på senaste tiden kallat den för ”aakkoset” (alfabet).

MDPV är ett gulaktigt, vitt pulver som kan användas på många sätt, till exempel oralt eller genom att snusa, röka eller injicera det. Effekterna av MDPV liknar effekterna av stimulerande medel såsom kokain och amfetamin, som det också liknar till sin molekylstruktur. Medlets effekt är kortvarig, 3–6 timmar, vilket ofta leder till att man tar en ny dos.  

Det finns ytterst lite forskningsdata om effekterna av MDPV på människor. Största delen av publicerade undersökningar verkar basera sig på information som finns på diskussionsforumen på internet, där användarna berättar om sina erfarenheter. Effekterna av MDPV liknar effekterna av amfetamin. Till effekterna hör hjärtklappningar, förhöjt blodtryck, sömnlöshet, ångest, sammandragning av blodkärl. Effekterna varar några timmar. De negativa erfarenheterna av MDPV verkar framhävas efter att den stimulerande effekten av medlet har slutat verka. Användarna har rapporterat besvärliga symptom som liknar baksmälla och som yttrar sig i form av kraftig huvudvärk. Till skillnad från det som framförts i offentligheten, skiljer sig inte effekterna av MDPV på sexuellt beteende enligt användarna från effekterna av andra stimulerande medel. MDPV:s rykte som sexdrog kan alltså i verkligheten vara en urban legend.

På grund av MDPV:s korta användningshistoria finns det endast lite information om problem som orsakas av långvarigt bruk. Av medlets farmakologiska verkningsmekanism (återupptaget av presynaptiskt dopamin och noradrenalin hämmas) och följder av långvarigt bruk av andra liknande medel kan det antas att bruk av MDPV leder till beroende. Psykossymptom kan också förekomma vid långvarigt bruk eller stora doser.

MD Ulrich Tacke
Docent i farmakologi, Kuopio universitet

FaD Kirsti Laitinen
Kuopio universitet