Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Spice-produkter

Publicerad 26.2.2010

Den allmänna medvetenheten om Spice-produkter väcktes i slutet av år 2007, då det började komma uppgifter från olika myndigheter i Europa om preparaten i fråga. Med Spice-produkter avses krossade örtblandningar som säljs främst via internet i påsar om 1–5 g . Blandningarna röks på samma sätt som marijuana och effekterna är också likartade. De mest kända av dessa produkter heter Spice Gold, Spice Silver och Spice Diamond. På marknaden finns ändå åtskilliga liknande produkter som till exempel Zohai, Ex-ses, Dream, Yucatan Fire, Sence, Smoke, Genie, Spicey, Spice Arctic Synergy, Spice Tropical Synergy, Spice Egypt, och ChillX.

Enligt Spice-produkternas innehållsförteckningar innehåller örtkrossen örter som heter bl.a. Canvalia maritima, Nymphaea caerulea, Scutellaria nana, Pedicularis densiflora, Leonotis leonurus, Zornia latifolia, Nelumbo nucifera, Leonurus sibiricus, Althaea officinalis och Rosa canina. De flesta av dessa örter har berusande effekter och i teorin skulle Spice-produkternas effekter kunna komma från örterna i fråga. I undersökningar har dock konstaterats att Spice-produkterna i verkligheten innehåller syntetiska cannabinoider som har liknande effekter som cannabis.

Syntetiska cannabinoider har tillsatts till örtkrosset i efterhand, och växtkrossen kan inte heller naturligt innehålla ämnena i fråga. Dessa cannabinoider som framställts i laboratorium har tillverkats så att deras struktur påminner om tetrahydrocannabinol (THC), den berusande ämnesdelen i cannabis. De syntetiska cannabinoider som oftast används i Spice-produkter är JWH-018 och CP 47,497. Några andra syntetiska cannabinoider har också hittats i undersökningar av Spice-produkter.

Man känner totalt till flera tiotal syntetiska cannabinoider och en del av dem har ursprungligen varit tänkta som läkemedel men konstaterades sedan vara olämpliga för medicinskt bruk. Dessa droger som framställs i laboratorium och är avsedda för berusningsändamål, kallas för designdroger.

Syntetiska cannabinoider säljs på internet också som nästan rena pulver, i likhet med andra designdroger. De mest troliga orsakerna till att Spice-produkterna överhuvudtaget har utvecklats är att de är lättare att använda än rena ämnen och att de försvårar myndigheternas arbete. Det har visat sig vara betydligt svårare för myndigheterna att känna igen cannabinoider tillsatta i örtblandningar jämfört med cannabinoider som rena pulver.

Spice-produkternas popularitet har varit i en helt annan klass jämfört med andra s.k. designdroger. Orsakerna till populariteten är säkert flera, såsom lågt pris, lockande försäljningsförpackningar, lätt användning och en skenbar trygghetskänsla, då produkterna sanningsvidrigt har marknadsförts som naturliga örtpreparat.

Som med andra designdroger vet man inte så mycket om effekterna av syntetiska cannabinoider. Användarna av designdroger fungerar som en typ av försökskaniner då de använder ämnena. Spice-produkternas verkningstid har rapporterats vara cirka sex timmar.

I Tyskland har rapporterats om användare, som har fått psykosliknande panikattacker av Spice-produkter samt lidit av störningar i hjärtat och blodcirkulationen. Symptomen har påmint om en marijuanaöverdos. En av farorna med Spice-produkterna ligger i att halten av syntetiska cannabinoider i dem kan vara vilken som helst. Halten eller användningsdosen uppges inte på förpackningarna.

Om cannabisväxten som odlas som berusningsmedel vet man däremot att den innehåller cirka 5–10 % tetrahydrocannabinol. I djurförsök har konstaterats att JWH-018 och CP 47,497 har mångdubbelt effektivare berusande effekter än det tetrahydrocannabinol som cannabis innehåller. Av dessa orsaker är risken för överdos betydligt större med Spice-produkter än med marijuana. Därutöver misstänkts några av de ämnesomsättningsprodukter som innehåller syntetiska cannabinoider vara giftiga.

Då gåtan om Spice-produkternas verkande ämnen löstes, har flera EU-länder klassat ifrågavarande cannabinoider som narkotika. JWH-018 och CP 47,497 är narkotika bl.a. i Tyskland, Österrike, Sverige, Estland och Frankrike. I Finland har ifrågavarande syntetiska cannabinoider klassats som läkemedel och produkter som innehåller dem likställs med receptbelagda läkemedel. På grund av detta är det till exempel förbjudet att beställa Spice-produkter via internet. Ur lagstiftningssynpunkt är det problematiskt att vartefter som syntetiska cannabinoider klassas som läkemedel eller droger, så har det redan kommit nya motsvarande ut på marknaden. Som en följd av detta trädde till exempel i Storbritannien 23.12.2009 ikraft en lag som med vissa samordnande villkor klassar alla syntetiska cannabinoider som narkotika.

Ilmari Szilvay
Tullkemist

Källor

Auwärter, V. et al. (2009): ‘Spice’ and other herbal blends: harmless incense or cannabinoid designer drugs?, Journal of Mass Spectrometry, Letter, 30.12.2009.

 

Compton, D. R. et al., (1993): Cannabinoid Structure-Activity Relationships: Correlation of Receptor Binding and in Vivo Activities, The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, Vol 265 No.1, s. 218–226.

 

Two articles on Spice from Istvan Ujvary, published in the August 7 and 14 issue of the Hungarian weeky Élet és Tudomány /Life and Science/.

 

DrugScopes ställningstagande gällande Spice-produkternas laglighet