Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Sexarbete och droger

Publicerad 6.4.2006.

Det finns ofta ett samband mellan sexarbete och droger. Någon kanske finansierar sitt drogbruk med sexarbete och andra lindrar den mentala press som sexarbetet orsakar med droger eller alkohol. Båda kategorierna av droganvändare utsätter sig för många olika slags hälsomässiga och sociala risker.

Alkohol och sex är en kombination som kan leda till kris. Några alkoholportioner kan hjälpa en att slappna av men mer än så är skadligt för könsumgänget. Alkoholen dövar sinnesförnimmelser och känslor.

Att använda alkohol sänker riskgränsen, det vill säga förmågan att realistiskt uppfatta olika situationer och reagera förnuftigt på dem. Riskerna för felaktig kondomanvändning ökar. Dessutom sänker alkoholbruk tröskeln att gå med på oskyddat sex.

Kvinnor kan råka ut för ointresse för sex eller oförmåga att få orgasm, menstruationsstörningar och infertilitet. Hormonrubbningar till följd av rikligt alkoholbruk normaliseras tre månader eller högst ett halvt år efter att man upphört med drickandet. Alkohol och andra droger påverkar både hjärnans och det centrala nervsystemets funktioner. Förändringarna försnabbar det naturliga åldrandet.

Samtidigt bruk av alkohol och läkemedel kan ge upphov till oanade och farliga följdverkningar. Därför bör du alltid ta reda på om det är riskfritt att använda alkohol tillsammans med de mediciner du tar.

Finansiering av droger som används intravenöst har ofta ett samband med prostitution. Om du är sprutnarkoman och arbetar som sexarbetare bör du handla särskilt ansvarsfullt och hålla dig till säker sex så att du inte blir smittad eller smittar andra.

Tvånget att få tag på droger kör förbi både säkerhet och hälsa i viktighetsordning. Droganvändare löper stor risk att råka ut för våldsamma situationer om de säljer sina sextjänster i situationer när de måste få en dos. Vid valet av kunder använder sexarbetaren kanske inte tillräckligt mycket tid utan alla kunder duger när det gäller att skrapa ihop de pengar som behövs. I sådana situationer är det mera regel än undantag att sälja oskyddat sex till de kunder som så önskar och det kan hända att man inte beaktar risken för våld tillräckligt.

Intravenöst drogbruk utsätter en för många skadliga hälsoeffekter. Hit hör bland annat åderinflammationer, hjärtinflammation, bölder i inre och yttre vävnader, B- och C-hepatit och hiv. Båda slagen av hepatit och hiv smittar såväl med nålar och sprutar som med osäker sex. Använd alltid kondom vid samlag och oralsex för att undvika sådan och annan smitta och använd bara dina egna rena verktyg när du injicerar.

En människas individuella beroende av droger varierar avsevärt. För den som lätt utvecklar beroende kan redan kortvarig men återkommande användning leda till ökad tolerans för ämnet, kraftigt begär och svårigheter att sluta med narkotikabruket.

Förutom risk för beroende finns det stor risk för spridning av farliga smittsamma sjukdomar och för risker med koppling till användningssituationen – omedelbar livsfara eller fara för omgivningen.

Risk för våldsamheter uppstår lätt när bägge parter har använt rusmedel.

Kom i alla fall ihåg att hålla fast vid dina egna gränser och din säkerhet ifall du arbetar påverkad.

Kirsi Ahokas
sjukskötare specialiserad på alkohol och droger, Pro-tukipiste

Minna Huovinen
enhetsdirektör, Pro-tukipiste

Läs mer

Se Pro-tukipistes sidor för ytterligare information om tjänster avsedda för sexarbetare samt länkförteckning
http://pro-tukipiste.fi/etusivu/ (på finska)