Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Rattfylleri i Finland

Publicerad 12.12.2005. Uppdaterad 12.10.2012.

Enligt strafflagen gör sig en person som för ett motordrivet fordon skyldig till rattfylleri om alkoholhalten under eller strax efter färden är minst 0,5 promille i hans blod eller minst 0,22 milligram per liter i hans utandningsluft. Gränsen för grovt rattfylleri är 1,2 promille alkohol i blodet eller 0,53 milligram per liter i utandningsluften.

Straff i anslutning till rattfylleri

Rattfylleri bestraffas med böter eller fängelse i högst sex månader och grovt rattfylleri med minst sextio dagsböter eller fängelse i högst två år. Eventuellt förvållande av skada eller död ökar straffets omfattning. Myndigheterna har också rätt att belägga rattfylleristen med körförbud och ta bort körkortet antingen för viss tid eller permanent. En rattfyllerist kan också förlora rätten till trafik- och bilförsäkringsersättningar. Personen betalar själv alla undersöknings- och rättegångskostnader och är ersättningsskyldig till försäkringsbolaget för de ersättningar det betalt åt utomstående samt åt passagerare i fylleristens fordon som skadats.

Rattfylleri i vägtrafiken

Alkohol är i Finland delaktigt i cirka var fjärde dödsolycka och i cirka vart nionde fall där någon skadas. I genomsnitt dör årligen 80 personer i rattfylleriolyckor och 900 skadas.

Olycksrisken ökar kraftigt då alkoholhalten i blodet stiger. Enligt kliniska tester minskar uppmärksamheten och förmågan att följa rörliga objekt vanligen redan då blodets alkoholhalt överstiger 0,2 promille. Risken är i medeltal tredubbel då blodets alkoholhalt är 0,8 promille och 40-dubbel när alkoholhalten överstiger 1,5 promille.

Enligt vägrensundersökningar är var 800:e förare en rattfyllerist och var 180:e förare kör med alkohol i blodet.

Årligen blir över 20 000 personer fast för rattfylleri. Av dem gör sig mer än hälften skyldiga till grovt rattfylleri. Enligt en enkät som gjordes av Trafikskyddet anses rattfylleri i Finland som den allra allvarligaste trafikförseelsen.

Rattfylleristens profil

Bland de rattfyllerister som blivit fast har drygt hälften varit storkonsumenter av alkohol och en tredjedel varit beroende av rusmedel. Hälften av dem som blir fast för rattfylleri en första gång blir fast på nytt senare. Cirka hälften av alla rattfyllerister har blivit fast redan tidigare. Risken att göra sig skyldig till rattfylleri på nytt är 3–5 gånger större än risken att göra det en första gång. Under de senaste åren har man börjat erbjuda stöd åt dem som blir fast för rattfylleri, genom principen om låg tröskel och snabbt ingripande. Ett effektivt sätt att förebygga rattfylleri är ett alkolås. En person som gjort sig skyldig till rattfylleri kan be om att i stället för ovillkorligt körförbud få övervakad körrätt med ett fordon utrustat med alkolås.

Petri Jääskeläinen
Planerare, Trafikskyddet