Du är här

Till stöd för arbete

Här finns kortfattade anvisningar för hur man kan diskutera klienters alkoholbruk och göra en mini-intervention.

Alkoholinfokortet kan användas som stöd av hälsovårdspersonalen när de diskuterar alkoholbruk med sina klienter. Med hjälp av kortet går man igenom hurdana hälsoproblem storkonsumenter kan få.

S-alkoholinfokortet är avsett som stöd för socialvårdare när de diskuterar alkoholbruk med sina klienter. Med hjälp av kortet går man igenom hurdana sociala nackdelar storkonsumenter kan få. Skador som föräldrarnas storkonsumtion orsakar för barn uppräknas separat.

Du kan skriva ut kortet eller beställa färdigt laminerade kort i A4-storlek från Droglänken: paihdelinkki@a-klinikka.fi.

Yrkesperson, för rusmedel på tal med närståendevårdaren - I den här guiden hittar du  anvisningar för rusmedel på tal om och för att stöda närståendevårdare.