Luovuus, kasvu, uuden oppiminen

Arvioi asteikolla 1-10
(1= täysin tyytymätön, 10=täysin tyytyväinen).