Du är här

Rådgivning

Vi svarar via internet på frågor som gäller missbruk av rusmedel och andra beroenden. Innan du skriver ner en fråga om dig själv, en anhörig eller en vän lönar det sig att kontrollera om den önskade informationen redan finns i Droglänkens databank.

Rådgivningen är anonym och konfidentiell. Frågorna besvaras av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som är experter på beroende. Syftet med rådgivningen är att ge information och stöd till personer som vill minska sitt bruk av rusmedel och skadeverkningarna av detta.

Datasystemet i tjänsten krypterar information så att det inte är möjligt att identifiera frågeställaren. Inga personliga uppgifter ska bifogas till frågorna. Svar ges i mån av möjlighet inom en vecka, men ibland kan det ta längre. Du kan hämta svaret med hjälp av en PIN-kod som du får när du har sänt in din fråga. Kom ihåg att spara koden!

Rådgivningen tillhandahåller inte information som främjar rusmedelsbruk eller som behövs för tillverkning av rusmedel eller för att åstadkomma skada eller som är avsedd för straffrättslig expertis. Vi besvarar inte heller frågor som gäller studerandes examensarbeten och studieuppgifter.

Frågorna och svaren kan omformas till allmänna exempelfrågor och -svar på Droglänkens sidor för vanliga frågor. Frågorna kan också användas som material för forskning om beroenden. Enskilda individer kan inte identifieras av materialet.

Läs också: