Du är här

eKonsultation

Droglänken tillhandahåller en konsultationstjänst för anställda inom social- och hälsovården. På frågorna svarar personer som är väl insatta i frågor om beroende. Svar fås inom ungefär en vecka.

Syftet med vår service är framför allt att erbjuda information och stöd för att minska olika beroenden, rusmedelsbruk eller skadeverkningar av dessa. Vid behov ger experterna också råd om att söka vård.

Tjänsten är anonym och konfidentiell. Datasystemet krypterar frågan och frågeställarens uppgifter. Du kan hämta ditt svar med hjälp av en PIN-kod som du får när du sänder in frågan. Kom ihåg att spara koden!

STÄLL EN FRÅGA
HÄMTA SVARET

Innan du skriver ner din fråga lönar det sig att kolla om informationen du önskar redan finns i Droglänkens databank eller i patient- och klientanvisningarna i avsnittet för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Information om alla Finlands vårdplatser med uppgifter om deras respektive behandlingsmetoder hittar du i den databas över vårdplatser som upprätthålls av THL. Tyvärr kan vi inte besvara juridiska frågor eller frågor som gäller studerandes examensarbeten. Andra än missbrukarfrågor kan riktas till Socialportens konsultationstjänst.

Frågor och svar kan omformas till allmänna frågor och svar på Droglänkens sidor för vanliga frågor. Frågorna kan också användas som material för forskning om beroende. Då omarbetas materialet så att enskilda personer eller vårdplatser inte kan identifieras.

Frågeställarna ska inte bifoga några personliga uppgifter till sina frågor.

Respons och frågor om Droglänkens webbplats kan sändas per e-post på adressen paihdelinkki@a-klinikka.fi.

Bekanta dig också med:

Användarvillkor för Droglänkens rådgivningstjäst
Dataskyddsbeskrivning