Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Veckoprogram

Om du har beslutat dig för att minska ditt alkoholbruk kan du ställa upp olika mål för olika situationer. Tänk igenom den kommande veckan eller de närmaste dagarna. Vilka situationer kommer du att ställas inför? Vid vilka tillfällen kan du dricka alkohol och när lämpar det sig inte?

Precisera ditt mål att dricka mindre med hjälp av följande frågor:

1. Vilka dagar nästa vecka blir helnyktra?

  • måndag
  • tisdag
  • onsdag
  • torsdag
  • fredag
  • lördag
  • söndag

2. Om du beslutar att dricka någon mängd alkohol/dag eller någon mängd vid ett visst tillfälle, vilken är då din övre gräns?

Högst ____ portioner/dag eller tillfälle.

3. Hur mycket dricker du maximalt under hela den kommande veckan?

Högst ____ portioner

4. För många personer blir det problem om de överskrider en viss gräns. Ofta hjälper det att sätta en sådan övre gräns som man inte överskrider under några omständigheter.

Vilken är din absolut översta gräns som du inte överskrider?

Högst ____ portioner

5. I vilka situationer och under hurdan sysselsättning vill du vara spiknykter?

6. I vilka situationer skulle du kunna dricka alkohol?