Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Följder av drickandet

Förbered dig på att väljä mål

Det viktigaste som den här handboken har att erbjuda är de åtgärder med vars hjälp du kan lära dig att ta kontroll över ditt alkoholbruk. Innan dess är det emellertid bra att få veta något om vad forskning har kommit fram till i fråga om alkoholens effekter. I det följande behandlas både fördelarna och nackdelarna med drickandet. Genom att bli medveten om dessa förbereder du dig på att sätta upp ett lämpligt mål för dig själv.

Om du emellertid anser att du har tillräckliga kunskaper kan du bara ta en snabb titt på avsnittet.

Omedelbara effekter
Riskerna med en kraftig berusning
Långsiktiga effekter
Alkoholberoende
Sociala problem