Du är här

Veckoprogram

Om du har beslutat dig för att minska ditt alkoholbruk kan du ställa upp olika mål för olika situationer. Tänk igenom den kommande veckan eller de närmaste dagarna. Vilka situationer kommer du att ställas inför? Vid vilka tillfällen kan du dricka alkohol och när lämpar det sig inte?

Precisera ditt mål att dricka mindre med hjälp av följande frågor:


1. Vilka dagar nästa vecka blir helnyktra?


2. Om du beslutar att dricka någon dag eller vid ett visst tillfälle, vilken är då din övre gräns?

Högst portioner / dag eller tillfälle


3. Hur mycket dricker du maximalt under hela den kommande veckan?

Högst portioner


4. För många personer blir det problem om de överskrider en viss gräns. Ofta hjälper det att sätta en sådan övre gräns som man inte överskrider under några omständigheter.

Vilken är din absolut översta gräns som du inte överskrider?

Högst portioner


5. I vilka situationer och under hurdan sysselsättning vill du vara spiknykter?


6. I vilka situationer skulle du kunna dricka alkohol?


 

ditt veckoprogram