Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Sök hjälp och stöd

yhteen liitetyt kädet

Är du en utlänning i Finland? Om du har problem med alkohol, mediciner eller narkotika lönar det sig inte att bli ensam med problemen. Hjälp finns att få.

Detta informationspaket ger information om olika former av missbrukarvård och vårdproducenter. Dessutom ger paketet information om vem tjänsterna är avsedda för och vem som står för kostnaderna.

Den största delen av tjänsterna inom missbrukarvården och övriga social- och hälsovårdstjänster produceras av välfärdsområdena. Även privata tjänster är tillgängliga. Många olika slags hjälp finns att få för missbruksproblem.